Повідомлення про плановану діяльність АТ "Укрзалізниця", яка підлягає оцінці впливу на довкілля в Ужгороді

лютого 09 / 2024
Повідомлення про плановану діяльність АТ "Укрзалізниця", яка підлягає оцінці впливу на довкілля в Ужгороді


Повідомлення про плановану діяльність АТ "Укрзалізниця", яка підлягає оцінці впливу на довкілля


Додаток 2

до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

Дата: дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля не зазначається суб’єктом господарювання)

Реєстраційний номер 4640

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" 40075815
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

Інформація про суб’єкта господарювання.


Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄЖИ ҐЕДРОЙЦЯ, будинок 5 380958247691

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.


Планована діяльність, її характеристика.«Нове будівництво залізничної колії шириною 1435 мм від станції Чоп до станції Ужгород з реконструкцією споруд інфраструктури та інженерних мереж у межах об'єкта будівництва в Закарпатській області» Метою розробки проекту є доповнення схеми розвитку перевезення в Закарпатській області, будівництвом колії 1435 мм від станції Ужгород через станцію Струмківка до станції Чоп з реконструкцією споруд інфраструктури та інженерних мереж. Передбачається виконання повного комплексу робіт з будівництва колії 1435мм, суміщеної колії 1435 мм з колією 1520мм, реконструкція штучних споруд на дільниці, реконструкція об’єктів та мереж інженерного забезпечення інфраструктури залізниці.

Технічна альтернатива 1.Будівництво залізничної колії шириною 1435 мм, суміщеної колії 1435 мм з колією 1520 мм на залізобетонних шпалах з рейками типу Р65, реконструкція споруд інфраструктури та інженерних мереж Перевагами залізобетонних шпал є довговічність, забезпечення високої


стійкості рейкового шляху та плавності ходу рухомого складу. Технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною як з економічної, технологічної, так і з екологічної точок зору для забезпечення планової діяльності при незначному негативному впливі на навколишнє природне середовище.

Технічна альтернатива 2.Технічна альтернатива 2 – будівництво залізничної колії шириною 1435 мм, залізничної колії 1520 мм на дерев’яних шпалах та рейках типу Р-65, реконструкція споруд інфраструктури та інженерних мереж. Оскільки дерев’яні шпали швидше зношуються, тому потребують заміни раз в 3-5 років. Під час будівельних робіт із заміни дерев'яних шпал будуть утворюватися додаткові викиди в атмосферне повітря від будівельної техніки. Тому використання технічної альтернативи 2 є недоцільним.Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.


Закарпатська обл. Ужгородський р-н Холмок Кадастровий номер ділянки: 2124883600:10:010:0032Закарпатська обл. Ужгородський р-н Холмок Кадастровий номер ділянки: 2124887400:10:010:0314Закарпатська обл. Ужгородський р-н Сюрте Кадастровий номер ділянки: 2124886400:11:011:0009Закарпатська обл. Ужгородський р-н Сюрте Кадастровий номер ділянки: 2124886400:11:012:0004Закарпатська обл. Ужгородський р-н Холмок Кадастровий номер ділянки: 2124887400:01:002:0041Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.


Закарпатська область, Ужгородський район, за межами населених пунктів, на території Холмківської сільської ради та с. СюртеМісце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Закарпатська обл., Ужгородський р-н, , .

Земельна ділянка під будівництво площею 1,902 га, Кадастровий номер ділянки: 2124883600:10:010:0032, цільове призначення землі – для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту; Земельна ділянка під будівництво площею 0,035 га , Кадастровий номер ділянки: 2124887400:10:010:0314, цільове призначення землі – для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту; Земельна ділянка під будівництво площею 0,0325 га , Кадастровий номер ділянки: 2124886400:11:011:0009, цільове призначення землі – для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту; Земельна ділянка під будівництво площею 1,807 га, Кадастровий номер ділянки: 2124886400:11:012:0004, цільове призначення землі – для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту; Земельна ділянка під будівництво площею 2,6405 га, Кадастровий номер ділянки: 2124887400:01:002:0041, цільове призначення землі – для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту.Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2., , , .


Не розглядається, оскільки плановане будівництво колії 1435 мм передбачено на існуюче земполотно дільниці Чоп-Ужгород.Соціально-економічний вплив планованої діяльності.


Економічний ефект нового будівництва залізничної колії шириною 1435 мм від станції Чоп до станції Ужгород визначається за показниками: збільшення прибутку у сфері залізничних перевезень; приріст капіталу залізниці у зв’язку з підвищенням продуктивності залізничних перевантажень та перевезень. Слід врахувати, що крім економічного (транспортного) ефекту, будівництва залізничної колії створить позатранспортний ефект на соціально-економічний розвиток регіону та країни. До найбільш значущих соціально-економічних наслідків реалізації проєкту можна віднести: підвищення рівня та покращення соціальних умов життя населення в зоні розміщення залізниці, активізація туристичної діяльності та відпочинку; покращення транспортного обслуговування, створення нових робочих місць. Також позитивними факторами є поповнення місцевого бюджету у вигляді податків та надходжень. Умови життєдіяльності місцевого населення від планової діяльності не погіршяться.Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).
Лінійний об’єкт інженерно-транспортної інфраструктури для наземного пересування пасажирів та вантажів по залізничній колії ІV категорії, шириною 1435 мм від станції Ужгород через станцію Струмківка до станції Чоп. Пікетаж прийнято відповідно профілю колії 1520мм Львів-Самбір-Ужгород-Чоп. Згідно завдання на проектування категорія колії 1435мм – IV, з тепловозною тягою, що відповідає таким умовам експлуатації (таб.5.1 ДБН В.2.3-19:2018): - вантажонапруженість – 10-20 млн ткм/км (на 10-й рік експлуатації); - рух поїздів – 25-40 пар на добу; - максимальна швидкість – 100 км/год (пасажирських). Перелік основних рішень по розділах: • (КЗ) Колія залізнична: - реконструкція колійного розвитку станцій Ужгород, Струмківка та Чоп; - приведення земляного полотна до нормативних окреслень; - будівництво верхньої будови колії (ВБК) 1520 мм на дільниці Струмківка – Чоп; -будівництво верхньої будови колії (ВБК) 1435 мм на дільниці Ужгород – Струмківка – Чоп. • (ШС) Штучні споруди: залізобетонний пішохідний міст (ПК 2597+56) – зміщення опори; залізобетонна труба отв.1,0 м (ПК 2600+32) – будівництво труби, залізобетонна труба отв.1,5 м (ПК 2613+80) – подовження труби; залізобетонна труба отв.2,0м (ПК 2622+02) – подовження труби; залізобетонна труба отв.1,0м (ПК2638+30) – ремонт труби; залізобетонна труба отв.1,5м (ПК2650+56) – ремонт труби; залізобетонна труба отв.0,8м 5м (ПК2654+9) – ремонт труби; залізобетонна труба отв.0,8м 5м (ПК2664+12) – ремонт труби; залізобетонна труба отв.1,2м (ПК2671+50) – ремонт труби; залізобетонна труба отв.1,2м (ПК2677+93) – ремонт труби; залізобетонна труба отв.2,0м (ПК2684+77) – подовження труби; залізобетонна труба отв.2х2,0м (ПК2692+28) – подовження труби; залізобетонна труба отв.2,0м (ПК2729+30) – ремонт труби; залізобетонний міст Lp.= 9,2м Lп=20,0м (ПК2745+18) – будівництво труби; залізобетонний міст; Lp.= 10,5м Lп=16,8м (ПК2753+59) – будівництво труби; залізобетонний міст; Lp.= 10,8м Lп=18,0м (ПК2757+30) – будівництво труби; залізобетонна труба отв.1,5м (ПК2761+30) – ремонт труби; залізобетонний міст Lп=202,4м; lр=7х26,9м (ПК2779+60) – ремонт прогонів. • (КМЗ) Контактна мережа залізниці: - реконструкція контактної мережі на вхідних стрілках ст. Чоп 51-53, 55-57; - перевлаштування повітряного проміжку «И» ст. Чоп; - кабелювання повітряної лінії ЛЕП-6 кВ під шляхопроводом 279 км ПК 1; - на дільниці Чоп-Струмівка та ст.Струмківка передбачається встановлення нових опор контактної мережі з консолями НР-І та фіксаторами ФП-І і ФКС, нових жорстких поперечин та перестановка на існуючих опорах КМ консолів в нове положення; - перенесення КТП-4 в нове положення, встановлення опор контактної мережі та перестановка металевих опор фідерних ліній; - перевлаштування існуючих ПЛ-6кВ, що потрапляють в негабарит до нових колій; - регулювання контактної мережі під новий колійний розвиток; -


електроообігрів нових стрілочних переводів. • (СЦБ) Сигналізація, централізація та блокування: - обладнання двостороннім напівавтоматичним блокуванням з контролем фактичної вільності перегону; - дільниця Чоп – Струмківка – Ужгород обладнується пристроями мікропроцесорної диспетчерської централізації (МПДЦ) з забезпеченням контролю вільності перегонів та ув’язкою з пристроями автоматичного та напівавтоматичного блокування перегонів; - перевлаштування ЕЦ станцій та внесення змін у пристрої ЕЦ станцій; - перевлаштування переїздів. • (СЗ) Системи зв’язку: - прокладання магістрального кабеля зв’язку від поста ЕЦ-2 ст.Чоп (кімната зв’язку) до не обслуговуваного підсилювального пункту (НПП) 278 км; - на дільниці НПП 278 км – ст. Ужгород влаштування відпаїв від існуючого магістрального кабелю зв’язку з монтажем відповідної кількості розгалужувальних муфт та магістральних кабельних боксів. - на станції Чоп в районі укорочення тупика колії 12а влаштування захисту в місці перетину проектованої колії з існуючою трасою ВОЛЗ ТОВ «Євротранстелеком», магістральними кабелями та кабелями місцевого телефонного зв’язку; - на дільниці Ужгород-Чоп –Держкордон по станціях, локомотивному депо, КРП радіо, переїздах з черговим працівником передбачено заміну радіостанцій КХ-діапазону і УКХ-діапазону на радіостанції стандарту DMR та обладнання базовими станціями цифрового стандарту всіх постів ЕЦ з встановленням відповідних антен; - передбачено заміну пристроїв автоматичного контролю технічного стану рухомого складу під час руху поїзда (АСДК-Б) непарного напрямку 266 км ПК1 на перегоні Б/П 263 км – Струмківка.Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи
Запланована діяльність проводиться в межах відведених земель, санітарно-захисна зона витримується. Основними екологічними обмеженнями є: • дотримання значень гранично- допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів; • дотримання норм шумового навантаження на межі санітарно-захисної зони; • дотримання санітарно-епідеміологічних нормативів; • дотримання норм зберігання та утилізації відходів відповідно до вимог санітарно-гігієнічних норм. Планована діяльність відповідає діючому природоохоронному законодавству.щодо технічної альтернативи 2.основними екологічними обмеженнями є: • дотримання значень гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів; • дотримання норм шумового навантаження на межі санітарно-захисної зони; • дотримання санітарно- епідеміологічних нормативів; • дотримання норм зберігання та утилізації відходів відповідно до вимог санітарно-гігієнічних норм.щодо територіальної альтернативи 1.технічні умови щодо інженерного забезпечення укладки колії; розмір санітарно-захисної зони.


щодо територіальної альтернативи 2.Екологічні обмеження щодо територіальної альтернативи 2 не розглядалися, оскільки плановане будівництво колії 1435 мм передбачено на існуюче земполотно дільниці Чоп-Ужгород.Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи
Еколого-інженерна підготовка і з а х и с т території виконані з м е т о ю забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних


відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів. Інженерна підготовка включає планування території. Всі заходи з еколого-інженерної підготовки та захисту території від несприятливих природних явищ (зсуви, ерозія, підтоплення та ін.) будуть розроблятися з урахуванням результатів інженерно-геологічних вишукувань. Інженерно-геологічні, екологічні, топографо- геодезичні вишукування будуть виконуватися в повному обсязі згідно законодавства. Проектні рішення в період будівництва і експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту. Передбачені охоронні, захисні та компенсаційні заходи.щодо технічної альтернативи 2.В складі проектної документації будуть передбачені заходи по забезпеченню охорони навколишнього природного середовища згідно з чинними в Україні нормами та правилами .щодо територіальної альтернативи 1.Санітарно-захисна зона від об'єкта планованої діяльності повністю витримується.щодо територіальної альтернативи 2.Не розглядається, оскільки плановане будівництво колії 1435 мм передбачено на існуюче земполотно дільниці Чоп-Ужгород

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1.При виконанні підготовчих та будівельних робіт передбачається вплив: • на атмосферне повітря – викидами забруднюючих речовин під час виконання будівельних робіт: будівельної техніки, автотранспорту, фарбувальних та зварювальних робіт; • на ґрунтові води – можливими проливами нафтопродуктів від транспортних засобів та будівельної техніки; • на ґрунти – тимчасовим складуванням будівельних матеріалів та конструкцій, розміщенням можливих відходів; • на рослинний та тваринний світ –негативного впливу на рослинний та тваринний світ здійснюватися не буде; • на соціальне середовище - при виконанні природоохоронних заходів та санітарних норм шкідливий вплив практично відсутній; • на техногенне середовище - вплив відсутній. При експлуатації передбачається вплив на: • на атмосферне повітря - викиди забруднюючих речовин від роботи тепловозів, • на ґрунти - утворення відходів, які тимчасово зберігаються на території у відведених місцях, далі передаються спеціалізованим підприємствам;

на соціальне середовище - погіршення основних соціально-побутових умов життєдіяльності населення внаслідок планованої діяльності не передбачається; на техногенне середовище - вплив відсутній.
щодо технічної альтернативи 2. співпадають з технічною альтернативою 1. щодо територіальної альтернативи 1.

Вплив планованої діяльності при будівництві та експлуатації знаходиться в межах смуги відведення АТ «Укрзалізниця».

щодо територіальної альтернативи 2.Не розглядається, оскільки плановане будівництво можливе лише на даній земельній ділянці.Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Перша категорія7 Будівництво Будівництво: аеропортів і аеродромів з основною злітно-посадковою смугою довжиною 2100 метрів і більше; автомагістралей; автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, що мають чотири чи більше смуги руху, або реконструкція та/або розширення наявних смуг руху до чотирьох і більше, за умови їхньої безперервної протяжності 10 кілометрів і більше; автомобільних доріг першої категорії; магістральних залізничних ліній загального користування; гідротехнічних споруд морських та річкових портів, які можуть приймати судна тоннажністю понад 1350 тонн; глибоководних суднових ходів, у тому числі у природних руслах річок, спеціальних каналів на суходолі та у мілководних морських акваторіях, придатних для проходження суден тоннажністю понад 1350 тонн;"Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Планується провести дослідження впливу планової діяльності на повітря, ґрунт, поверхневі води, рослинний та тваринний світ, техногенне та соціальне середовище під час будівництва та експлуатації об'єкту. Розроблення заходів по зниженню негативних впливів на довкілля та підвищення екологічного благополуччя.Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.


Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для


участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Рішення про провадження планованої діяльності.


Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності будеДозвіл на виконання будівельних робіт(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування України(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля,

необхідно надсилати доМіністерство захисту довкілля та природних ресурсів України , вул. Василя Липківського ,35 , Київ, 03035, e-mail: [email protected], (044) 206-31-40; (044) 206-31-50, Грицак Олена Анатоліївна(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа){Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}
Категорія : Суспільство


Залишити Коментар