Ще понад 21,3 млн. гривень надійде в область у 2020 році для забезпечення житлом дітей-сиріт

липня 08 / 2020
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року № 616 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017р.№ 877” згідно рішень комісії ОДА 25 530,2 тис. грн.
Ще понад 21,3 млн. гривень надійде в область у 2020 році для забезпечення житлом дітей-сиріт

цільової субвенції з державного бюджету було спрямовано місцевим бюджетам для виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення 77 дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа. Кошти у повному обсязі було перераховано на рахунки цих осіб зі спеціальним режимом використання.
Порядком використання цих коштів передбачено, що грошова компенсація може бути використана протягом одного року з дня зарахування коштів на спеціальний рахунок в уповноваженому банку. Тобто, термін використання цільових коштів для придбання житла більшості дітей зазначеної категорії закінчується в жовтні-грудні поточного року. Невикористані кошти будуть повернуті до державного бюджету.
Станом на 8 липня 2020 року 42 особи вже придбали житло на загальну суму 14227,3 тис. грн., що становить 56 відсотків освоєння коштів. Роботи щодо забезпечення житлом цієї категорії продовжуються.
У 2020 році для Закарпатської області затверджено ще 21 342, 5 тис. грн. субвенції.
Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 року № 515 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017р. № 877» затверджено Порядок та умови надання у 2020 р. коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі – Порядок та умови). Постанова набрала чинності з 26.06.2020 року.
Розпорядженням голови облдержадміністрації Олексія Петрова від 7 липня 2020 року утворено відповідну регіональну комісію для формування пропозицій щодо розподілу субвенції. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам, виконавчим органам об’єднаних територіальних громад направлено лист щодо забезпечення організації виконання рішення уряду.

ДОВІДКОВО!
Державна субвенція у 2020 році спрямовується на такі напрями:
нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу, капітальний ремонт/реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу, яке перебуває в комунальній власності;
продовження та завершення розпочатих у попередніх періодах робіт з будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу відповідно до проектної документації, затвердженої в установленому законодавством порядку;
придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі дітей з інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (далі ? діти);
виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей з метою придбання житла (далі – грошова компенсація);
рецензування звітів про оцінку житла, яке придбавається на вторинному ринку;
розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків, на капітальний ремонт/ реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу.
Умовами надання субвенції є:
спроможність органів державної влади та органів місцевого самоврядування фінансувати об’єкти, на які залучається субвенція, а саме фінансування нового будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, придбання/капітального ремонту/реконструкції житла для дитячих будинків сімейного типу, подальшого забезпечення власного фінансування або їх утримання за рахунок місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених законодавством;
для міст-міст обласного значення та м. Києва – придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках, соціального житла, житла для дітей, житла для дитячих будинків сімейного типу на умовах співфінансування (не менше ніж 20 відсотків – за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених законодавством);
придбання житла за ринковою вартістю в разі, коли вона нижча за опосередковану;
надання органами місцевого самоврядування земельних ділянок для будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу;
відповідність проектної документації щодо нового будівництва приміщення для розміщення малого групового будинку, житла для дитячого будинку сімейного типу рекомендаціям, визначеним Мінрегіоном і погодженим Мінсоцполітики;
обов’язкове врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час розроблення проектної документації для об’єктів нового будівництва/капітального ремонту/реконструкції;
відповідність об’єктів нового будівництва/капітального ремонту/ реконструкції, житла, що придбавається для дітей, державним будівельним нормам і санітарному законодавству;
наявність у житлі, що придбавається для дітей, необхідних приміщень, зокрема санітарно-гігієнічного призначення, та в разі необхідності проведення їх капітального ремонту/реконструкції згідно з державними будівельними та санітарними нормами;
взяття органами місцевого самоврядування на баланс збудованих/ придбаних об’єктів нерухомості для проживання в них дітей (крім жилих приміщень, придбаних та переданих дітям у власність);
перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 16 до 18 років, а також осіб з їх числа віком від 18 до 23 років на соціальному квартирному обліку або на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (далі ? квартирний облік), у разі придбання соціального житла, житла для дітей;
забезпечення центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді/ центром соціальних служб соціального супроводу дітей, яким призначено грошову компенсацію на придбання житла, зокрема надання допомоги у відкритті спеціального рахунка, надання соціальної послуги консультування щодо вибору житла та оформлення права власності на нього;
влаштування дітей до дитячих будинків сімейного типу, малих групових будинків відповідно до Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 564 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 18, ст. 925), та Примірного положення про малий груповий будинок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 926 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 90, ст. 2969);
прийняття районними, виконавчими органами міських, районних у містах рад, сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад рішень про створення малих групових будинків;
наявність проектної документації на нове будівництво/реконструкцію приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу, затвердженої в установленому порядку;
наявність акта обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), яке зруйновано, стало непридатним для проживання або потребує капітального ремонту/реконструкції за формою згідно з додатком 1;
відповідність звіту про оцінку майна нормативно-правовим актам з питань оцінки майна, що встановлюється шляхом його рецензування.
У разі коли вартість придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла та житла для дітей перевищує граничну вартість, обчислену відповідно до пунктів 12 і 14 цих Порядку та умов, витрати, пов’язані з перевищенням норм, зазначених в абзаці першому цього пункту, здійснюються за рахунок місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених законодавством.
Придбання житла для дітей за рахунок грошової компенсації проводиться за погодженням із місцевою комісією, утвореною відповідно до пункту 9 цих Порядку та умов, а в разі перевищення граничної вартості житла, обчисленої відповідно до пункту 14 цих Порядку та умов, витрати, пов’язані з перевищенням норм, здійснюються за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
Жила площа приміщень для розміщення малих групових будинків, збудованих за рахунок субвенції, житла для дитячих будинків сімейного типу, придбаного або збудованого за рахунок субвенції, не може бути меншою від середнього показника забезпеченості громадян жилою площею у відповідному населеному пункті.
Видатки, пов’язані з фінансуванням оформлення права власності на житло, земельну ділянку, на якій розташоване житло, із сплатою передбачених законодавством податків, зборів, платежів, відкриттям та обслуговуванням рахунка із спеціальним режимом використання (далі – спеціальний рахунок), крім житла, яке придбавається за рахунок грошової компенсації, здійснюються за рахунок місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених законодавством, поза межами обсягу співфінансування, визначеного пунктом 5 цих Порядку та умов.
Строк будівництва житла для дитячих будинків сімейного типу та приміщень для розміщення малих групових будинків визначається проектною документацією або документами, які регулюють виконання будівельних робіт відповідно до законодавства, але не може перевищувати трьох років.
У разі закупівлі послуг з рецензування звітів про оцінку житла, яке придбавається на вторинному ринку, субвенція може спрямовуватися в установленому порядку на поточні видатки.
Для формування пропозицій щодо розподілу субвенції за розпорядженням голови обласної адміністрації утворюється відповідна комісія, яка є консультативно-дорадчим органом (далі – регіональна комісія), затверджується положення про таку комісію та її склад.
Головою регіональної комісії є заступник голови обласної, Київської міської держадміністрації, заступником голови регіональної комісії – начальник служби у справах дітей обласної, Київської міської держадміністрації.
фінансів, освіти, житлово-комунального господарства, управлінь (департаментів) містобудування та архітектури, регіонального розвитку та будівництва, капітального будівництва, юридичної служби, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді/центру соціальних служб, а також уповноважені представники громадськості та інших установ (за згодою).
До повноважень регіональної комісії належить формування потреб регіону, поданих місцевими комісіями, утвореними відповідно до пункту 9 цих Порядку та умов, та формування пропозицій щодо розподілу обсягу субвенції між місцевими бюджетами за напрямами, передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, визначених пунктом 5 цих Порядку та умов, виходячи з:
першочерговості завершення розпочатих у попередніх періодах будівельно-ремонтних робіт;
необхідності нового будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу;
потреби щодо капітального ремонту/реконструкції житла для дитячих будинків сімейного типу;
формування регіонального загального списку дітей відповідно до дати взяття на квартирний облік (за наявності кількох осіб з однаковою датою взяття на облік перевага надається дитині старшого віку).
Регіональна комісія формує пропозиції щодо розподілу субвенції між конкретними дітьми в порядку черговості.
Регіональна комісія протягом 10 робочих днів з дати надходження рішень місцевих комісій про формування відповідної потреби схвалює пропозиції щодо розподілу субвенції між місцевими за напрямами, передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, визначених пунктами 5 і 6 цих Порядку та умов.
Рішення регіональної комісії оформляється протоколом, підписується всіма її членами і подається обласній держадміністрації для формування в установленому порядку показників відповідних місцевих бюджетів та їх затвердження.
Після затвердження обласного бюджету, з урахуванням розподілу субвенції між місцевими бюджетами за напрямами, передбаченими пунктом 4, із урахуванням умов, визначених пунктом 5 цих Порядку та умов, регіональна комісія відправляє місцевим комісіям, копію свого рішення для врахування під час формування відповідних показників їх бюджетів.
Визначення наступної дитини із загальної обласної черги, якій може бути придбано житло або призначено грошову компенсацію для придбання житла, проводить регіональна комісія.
Для формування пропозицій щодо потреби в субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, визначених пунктом 5 цих Порядку та умов, за розпорядженням районної, або за рішенням виконавчого органу міської, сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад (далі – об’єднана територіальна громада) утворюється відповідна комісія, яка є консультативно-дорадчим органом (далі – місцева комісія), затверджується положення про таку комісію та її склад.
До повноважень місцевої комісії належить:
формування потреби в субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, визначених пунктом 5 цих Порядку та умов, підготовка відповідних пропозицій з урахуванням граничної вартості житла, розрахованої відповідно до пунктів 12 і 14 цих Порядку та умов, і наявної проектної документації;
формування та затвердження загального списку дітей, які перебувають на квартирному обліку, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за його наявності), дати народження дитини, дати її взяття на такий облік, інвалідності (у разі встановлення) та орієнтовної потреби в коштах, необхідних для придбання житла;
затвердження списку дітей для виплати грошової компенсації із визначенням окремо щодо кожної дитини обсягу такої компенсації. До загального списку не включаються діти, яким було виділено грошову компенсацію для придбання житла за рахунок субвенції у 2019 році;
погодження щодо:
- житлових об’єктів, які планується придбати для забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, соціальним житлом, житлом для дітей, у тому числі за рахунок грошової компенсації;
- нового будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу, капітального ремонту/реконструкції житла для дитячих будинків сімейного типу;
- розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків, капітальний ремонт/ реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу;
проведення перевірки щодо:
- наявності в дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;
- наявності документів про перебування дитини на квартирному обліку;
- документів, що подаються для придбання житла, передбачених пунктом 20 цих Порядку та умов;
- обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), що придбавається.
Місцева комісія приймає рішення щодо обсягу потреби субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, передбачених пунктом 5 цих Порядку та умов, протягом 30 днів з дати набрання чинності цих Порядку та умов. Рішення оформляється протоколом, який складається у двох примірниках, підписується всіма членами місцевої комісії та затверджується органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування (один примірник протоколу надсилається обласній/Київській міській держадміністрації).
Формування та використання показників місцевих бюджетів проводиться за напрямами відповідно до розподілу, визначеного регіональною комісією згідно з пунктом 8 цих Порядку та умов, і за відповідними кодами економічної класифікації видатків бюджету залежно від економічної суті платежу.
Право на отримання житла за рахунок субвенції або грошової компенсації відповідно до цих Порядку та умов за власним вибором мають діти віком від 16 до 23 років у порядку черговості взяття на квартирний облік, у тому числі діти, які досягли 23-річного віку протягом поточного бюджетного року.
Не допускається одночасне перебування дитини на квартирному обліку за місцем її походження та за місцем проживання.
Гранична вартість житла для дітей та обсяг грошової компенсації визначається за такою формулою:
ГВЖ = (31 + (10 ? Nі)) ? Вг ? Км,
де ГВЖ – гранична вартість житла;
31 – 31 кв. метр загальної площі у квартирах, садибних (одноквартирних) будинках із житлового фонду, з яких жила площа на дитину має бути не меншою від середнього показника забезпеченості громадян жилою площею у відповідному населеному пункті;
(10 ? Nі): 10 – додаткові 10 кв. метрів жилої площі на кожну дитину з інвалідністю, Nі – кількість дітей з інвалідністю;
Вг – вартість (грн) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту за місцем перебування дитини на квартирному обліку;
Км – коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла для міст, визначених в абзаці п’ятому цього пункту.
Відповідно до наказу №151 від 16.06.2020 „Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України” вартість 1 кв. метра загальної площі житла в населених пунктах Закарпатської області за місцем перебування дитини на квартирному обліку становить 11 250,00 грн., для обласного центру збільшена в 1,5 рази і становить – 16 875,00 грн.
Розпорядник субвенції за місцевим бюджетом (далі ? місцевий розпорядник) разом із структурним підрозділом органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, до повноважень якого належить забезпечення прав дітей (далі – підрозділ), після затвердження місцевого бюджету та отримання копії рішення регіональної комісії про розподіл субвенції між місцевими бюджетами за напрямами, передбаченими пунктом 4 цих Порядку та умов, протягом трьох робочих днів з дати отримання копії такого рішення надсилає рекомендованим листом дитині (визначеній регіональною комісією в порядку черговості) за місцем її проживання/перебування повідомлення про можливість отримання нею житла за рахунок субвенції або призначення їй грошової компенсації із зазначенням адреси, за якою необхідно звернутися, та строків звернення.
Місцевий розпорядник/підрозділ додатково інформує дитину за допомогою телефонного зв’язку та надсилає копію повідомлення на її електронну (у разі наявності)/поштову адресу.
Місцевий розпорядник/підрозділ надає дитині роз’яснення щодо її права на отримання житла за рахунок субвенції або грошової компенсації, ознайомлює з порядком та умовами отримання житла за рахунок субвенції або грошової компенсації під її особистий підпис.
Дитина протягом трьох робочих днів з дати ознайомлення з порядком та умовами отримання житла за рахунок субвенції або грошової компенсації визначає разом із законним представником, у разі його відсутності — із представником органу опіки та піклування за місцем свого походження (тільки якщо дитина не досягла повноліття або визнана недієздатною особою чи особою, цивільна дієздатність якої обмежена) спосіб реалізації свого права на забезпечення житлом та звертається з відповідною заявою до місцевого розпорядника/підрозділу.
За дитиною, яка протягом одного місяця з дати надсилання їй місцевим розпорядником/підрозділом повідомлення, зазначеного в пункті 15 цих Порядку та умов, або протягом трьох робочих днів з дати ознайомлення з порядком та умовами отримання житла за рахунок субвенції чи грошової компенсації не подала заяву про придбання житла, зберігається черговість на квартирному обліку.
Місцевий розпорядник/підрозділ інформує районний, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді/центр соціальних служб або фахівця із соціальної роботи за місцем проживання/перебування дитини, якій призначено грошову компенсацію, про необхідність забезпечення соціального супроводу такої дитини.
Районний, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді/ центр соціальних служб або фахівець із соціальної роботи здійснює соціальний супровід дитини, якій призначено грошову компенсацію, зокрема надає допомогу у відкритті спеціального рахунка відповідно до пункту 22 цих Порядку та умов, соціальну послугу консультування щодо вибору житла та оформлення права власності на нього, а також здійснює інші заходи, спрямовані на забезпечення права дитини на житло.
Місцевому розпоряднику/підрозділу до заяви про придбання житла або виплату грошової компенсації за рахунок субвенції подаються дітьми виключно ті документи, які не перебувають у володінні суб’єктів надання адміністративних послуг або державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління.
Усі інші документи збираються місцевим розпорядником/підрозділом без участі суб’єкта звернення на підставі відомостей, поданих у заяві, у тому числі шляхом доступу до інформаційних систем або баз даних інших суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, або через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів відповідно до законодавства.
Місцевий розпорядник/підрозділ не пізніше ніж через три робочі дні з дати прийняття заяви з усіма необхідними документами для призначення грошової компенсації дає дозвіл на відкриття спеціального рахунка.
Після отримання дозволу на відкриття спеціального рахунка дитина разом із законним представником, у разі його відсутності – із представником органу опіки та піклування за місцем свого походження (тільки якщо дитина не досягла повноліття або визнана недієздатною особою чи особою, цивільна дієздатність якої обмежена) звертається до відділення банку, визначеного відповідно до Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1231 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 39, ст. 1762; 2020 р., № 6, ст. 278) (далі ? уповноважений банк), із заявою про відкриття спеціального рахунка. До заяви додається копія дозволу на відкриття спеціального рахунка.
Після відкриття спеціального рахунка дитина повідомляє про його реквізити місцевому розпоряднику/підрозділу шляхом подання копії договору про відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку.
Місцевий розпорядник/підрозділ після отримання від дитини реквізитів її спеціального рахунка перераховує на нього кошти в сумі, визначеній у рішенні місцевої комісії, про що повідомляє дитині не пізніше ніж через три робочих дні з дати переказу коштів на її спеціальний рахунок.
Грошова компенсація може бути використана на придбання житлового приміщення у прийнятих в експлуатацію житлових будинках у будь-якій адміністративно-територіальній одиниці протягом одного року з дня зарахування коштів на спеціальний рахунок в уповноваженому банку за наявності погодження місцевої комісії.
Для отримання згоди на перерахування коштів із спеціального рахунка як оплати за відповідним договором купівлі-продажу за рахунок грошової компенсації дитина звертається до місцевого розпорядника/ підрозділу та подає йому один примірник договору купівлі-продажу, в якому зазначено, що жиле приміщення передається їй у власність, а також документи, передбачені пунктом 20 цих Порядку та умов.
У разі придбання жилого будинку, будівлі або споруди, розміщених на земельній ділянці, подається також один примірник договору купівлі-продажу, в якому зазначається, що земельна ділянка передається у власність дитини.
Місцевий розпорядник/підрозділ не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати прийняття заяви з усіма необхідними документами вносить до місцевої комісії подання щодо надання дозволу на перерахування коштів із спеціального рахунка як оплати за відповідним договором купівлі-продажу.
Місцева комісія протягом п’яти робочих днів з дати надходження подання розглядає його по суті у присутності дитини та приймає рішення про перерахування коштів із спеціального рахунка як оплати за відповідним договором купівлі-продажу, якщо:
предметом договору є придбання у власність дитиною житлового приміщення;
ціна житлового приміщення (та земельної ділянки в разі виникнення обставини, зазначеної в абзаці другому пункту 33 цих Порядку та умов), визначена в договорі купівлі-продажу, дорівнює сумі коштів грошової компенсації, що розміщені на спеціальному рахунку дитини, або є меншою від цієї суми, крім випадків, установлених пунктом 39 цих Порядку та умов;
житло, що придбавається, згідно з актом обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), складеним місцевою комісією (за місцем придбання житла), утвореною за рішенням місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, є придатним для проживання (додаток 2). У разі відсутності такої комісії акт складається структурним підрозділом органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування (у кількості не менше трьох осіб), до повноважень якого належить забезпечення прав дітей;
строк виконання договору купівлі-продажу не перевищує двох місяців з дня його укладення.
Копія рішення надається місцевому розпоряднику/підрозділу та дитині.
У разі неявки дитини на засідання місцевої комісії розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання.
Для переказу коштів із спеціального рахунка дитина подає уповноваженому банку заяву про переказ коштів для придбання житла, до якої додається платіжне доручення щодо переказу коштів на оплату за договором купівлі-продажу у прийнятих в експлуатацію житлових будинках, а також письмову згоду місцевої комісії на перерахування коштів із спеціального рахунка як оплати за відповідним договором.
Місцевий розпорядник/підрозділ не пізніше ніж через п’ять робочих днів після надходження рішення місцевої комісії про надання дозволу на перерахування коштів із спеціального рахунка як оплати за відповідним договором купівлі-продажу надає дитині письмову згоду на переказ коштів із спеціального рахунка як оплати за договором із визначенням суми, що підлягає перерахуванню, та реквізитів рахунка для перерахування.
Додаткові кошти на спеціальний рахунок дитини можуть бути переказані за рахунок коштів місцевого бюджету, особистих коштів дитини, благодійних надходжень від юридичних і фізичних осіб, з інших джерел, не заборонених законодавством.
Забороняється використання субвенції для оплати посередницьких послуг.
Ведення обліку звернень дітей щодо отримання житла, призначення грошової компенсації та її використання здійснюється місцевим розпорядником/підрозділом.
Категорія : Економика


Залишити Коментар