В Україні змінять систему оцінювання учнів 1-4 класів

липня 27 / 2021

Міністерство освіти і науки України затвердило методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти. Відповідний наказ і текст рекомендацій міністерство опублікувало в понеділок, 26 липня. Однією з ключових змін є підхід до вираження оцінки.

На заміну узагальненій бальній оцінці запропоновано використовувати вербальну, яка, окрім оцінювального судження про досягнення, може ще називати і рівень результату навчання. Рекомендації запроваджують поняття вербальної оцінки (оцінювальне судження) та рівневої оцінки (оцінювальне судження із зазначенням рівня результату). Вербальну і рівневу оцінку можна виражати як усно, так і письмово.

Рівень результату навчання рекомендовано визначати з урахуванням динаміки його досягнення та позначати літерами:
«початковий» (П);
«середній» (С);
«достатній» (Д);
«високий» (В).
«Результати оцінювання особистісних надбань учнів у 1-4 класах рекомендовано виражати вербальною оцінкою, об’єктивних результатів навчання у 1-2 класах – вербальною оцінкою, у 3-4 класах – або вербальною, або рівневою оцінкою за вибором закладу», – зазначається в рекомендаціях.

У них також наголошується на тому, що оцінка є конфіденційною інформацією, доступною лише для учнів та їхніх батьків або осіб, які їх замінюють.

Об’єктом підсумкового оцінювання є результати навчання учнів за рік. Під час такого оцінювання рекомендовано зіставляти навчальні досягнення учнів з очікуваними результатами навчання, визначеними в освітніх програмах закладів з урахуванням Орієнтовної рамки оцінювання.

«Основою для підсумкового оцінювання можуть бути результати виконання тематичних діагностувальних робіт, записи оцінювальних суджень про результати навчання, зафіксовані на носіях зворотного зв’язку з батьками, спостереження вчителя у процесі формувального оцінювання. Підсумкову оцінку за рік рекомендовано визначати з урахуванням динаміки досягнення того чи іншого результату навчання», – пояснили в міністерстві.
Категорія : Україна


Залишити Коментар