Механізм видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

травня 12 / 2022
Механізм видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи


Механізм видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи регулюється Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509. Довідка є документом, який підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

У період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», внутрішньо переміщена особа для отримання довідки може звернутися до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг (далі - уповноважена особа територіальної громади / центру надання адміністративних послуг).

Уповноважена особа територіальної громади / центру надання адміністративних послуг приймає рішення та видає довідку внутрішньо переміщеній особі і реєструє заяву з формуванням електронної справи з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики для включення інформації про внутрішньо переміщену особу до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

З метою обліку внутрішньо переміщених осіб орган соціального захисту населення на підставі отриманої електронної справи включає інформацію про таких осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Заява про взяття на облік може бути подана в електронній формі з використаннм мобільного додатку Єдиного державного веб-порталу електронних послуг повнолітньою або неповнолітньою внутрішньо переміщеною особою, який присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків. У разі наявності в такої особи дітей подання заяви про взяття їх на облік можливе лише за наявності відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження таких дітей, виготовленому на паперовому бланку (пункти 1-2-1 зазначеного Порядку).

Електронна довідка формується засобами Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та Порталу Дія і передається в мобільний додаток Порталу Дія особи за її запитом шляхом використання інформації, наявної в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та переданої до Порталу Дія з дотриманням вимог законодавства про інформацію та законодавства про захист персональних даних.

Інформаційна взаємодія Порталу Дія та Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб здійснюється відповідно до Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, Ст. 2455).

Особа за її запитом отримує через мобільний додаток Порталу Дія сформовану електронну довідку разом з унікальним електронним ідентифікатором (ОЯ-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом) за наявності в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб необхідної інформації.

Так, згідно даного Порядку електронна довідка пред’являється особою на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка Порталу Дія, без пред’явлення довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Для перевірки валідності електронної довідки рекомендуємо скористатись застосунком Дія, який містить зчитувач QR-кодів, за допомогою якого можна зчитати QR-код.

Особа за власним рішенням може надати електронні копії (відомості, дані) електронної довідки засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія, визначеним нею юридичним особам та фізичним особам - підприємцям, інформаційно-телекомунікаційні системи яких підключені до Порталу Дія.

Юридичні особи і фізичні особи - підприємці можуть підключити власні інформаційно-телекомунікаційні системи до Порталу Дія для отримання електронних копій (відомостей, даних) або ж валідації електронних довідок шляхом укладення з технічним адміністратором Порталу Дія договору про надання послуги підключення інформаційної системи до Порталу Дія, який є договором приєднання.

Для уточнення деталей з цього питання пропонуємо звертатися до Мінцифри за цими контактами: diia.partner@thedigital.gov.ua або у телеграм команди впровадження @DiiaStart. У разі відсутності інформаційної систем чи неможливості з певних причин інтегрувати інформаційну систему - рекомендуємо скористатися сценарієм Дія. QR за посиланням
Категорія : Суспільство


Залишити Коментар