Ужгородцям - про компенсацію послуги "муніципальна няня"

жовтня 20 / 2020
До Порядку відшкодування вартості з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» внесено зміни (Постанова Кабміну№897 від 30 вересня 2020 р.). Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради інформує, що тепер:

- компенсація послуги “муніципальна няня” надається отримувачам послуги “муніципальна няня" за умови зайнятості кожного з батьків, опікунів дитини відповідно до Закону України “Про зайнятість населення?, за винятком отримувачів послуги “муніципальна няня", які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також отримувачів послуги “муніципальна няня", у яких одночасно народилося троє і більше дітей;
- компенсація послуги “муніципальна няня” надається у разі, коли один або обидва з батьків, опікунів не зайняті та є особами з інвалідністю І або ІІ групи;
- компенсація не може бути більшою за сплачену батьками муніципальній няні вартість послуг із догляду;
муніципальна няня фізична особа-підприємець одночасно може доглядати 3-х дітей, юридична особа – 10 дітей.
Департамент праці та соціального захисту Ужгородської міської ради на виконання вимог Постанови №897 просить до 2 листопада 2020 р.

1.підтвердити своє право на отримання компенсації послуги «муніципальна няня» та подати такі документи:

які підтверджують право на отримання компенсації :
- довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, паліативної допомоги;
- медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю);
трудової книжки отримувача послуги “муніципальна няня” та документа з місця роботи, що підтверджує надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку/довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7) (для фізичних осіб — підприємців);
- довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).
Необхідно також внести зміни до договору – у ньому має бути зазначено, зокрема, назву послуги, її обсяг із визначенням конкретних заходів, інформацію про дітей, за якими здійснюється догляд та інформацію про особу, яка здійснює догляд за такими дітьми, умови та строк надання послуги, її вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін, місце проживання отримувача послуги “муніципальна няня?, місце проживання муніципальної няні (для фізичних осіб — підприємців)/місцезнаходження муніципальної няні (для юридичних осіб).”

Важливо: документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги “муніципальна няня”, сплаченої отримувачем послуги “муніципальна няня” (виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція), мають бути оформлені відповідно до Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Мінфіну від 21 січня 2016 р. № 13, Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24 травня 1995 р. № 88, за місяць, в якому подано заяву.

Ужгородська міська рада
Категорія : Суспільство


Залишити Коментар