Обговорення Стратегії розвитку Закарпаття 2021-27 років

серпня 31 / 2020
 Обговорення Стратегії розвитку Закарпаття 2021-27 років
Керівний комітет із розробки Стратегії розвитку Закарпаття на період 2021-27 рр. та план заходів щодо її реалізації, провів засідання під головуванням керівника області Олексія Петрова.

Унікальне геополітичне розташування Закарпаття на перехресті міжнародних транспортних, економічних,торговельних, культурних шляхів сприяє розвитку іподальшому поглибленню всебічного міждержавного співробітництва, відводить важливу роль регіону щодо інтеграції України в європейські структури.

Основні принципи розробки Стратегії 2027:

-інноваційна спрямованість – визначення окремих напрямів та завданьрегіональної стратегії з метою прийняття та впровадження нових технологічнихрішень у певних видах економічної діяльності з урахуванням наявного інноваційногопотенціалу регіону;

-відкритість – забезпечення залучення заінтересованих представників, зокремасуб’єктів підприємництва, науково-дослідних установ, закладів вищої освіти тагромадських об’єднань, до процесу розроблення та реалізації регіональної стратегії;

-паритетність – створення рівних можливостей для висловлення позицій всіхсторін та забезпечення максимального врахування їх інтересів під час розроблення тареалізації регіональної стратегії;

-координація – взаємозв’язок та узгодженість регіональної стратегії здовгостроковими стратегіями, планами і програмами розвитку на державному,регіональному та місцевому рівнях;

-доповнюваність – забезпечення взаємозв’язку науки, освіти, виробництва,фінансових та людських ресурсів у розвитку інноваційної діяльності;

-диверсифікація – можливість створення нових видів економічної діяльності увизначених галузях економіки;

-вузька спеціалізація – обмеження переліку видів економічної діяльності, вибіряких обумовлений перспективними можливостями регіону та які провадитимуться навнутрішньому і зовнішньому ринках.

При розробці Стратегії 2027 бралася до уваги також вимога щодо формуванняхоча б однієї стратегічної цілі на основі смарт-спеціалізації.

Разом з тим, робоча групаприйняла рішення доопрацювати Стратегію щодо залучення креативних індустрій. Привести її у відповідність до Державної стратегії, яка була прийнята 5 серпня цього року. Доопрацювати стратегію повинні до 7 вересня цього року. А 8 вересня провести чергове засідання.
 Обговорення Стратегії розвитку Закарпаття 2021-27 років
 Обговорення Стратегії розвитку Закарпаття 2021-27 років
Категорія : Суспільство


Залишити Коментар