Захист від пожеж і техногенних загроз – важливе завдання, яке вимагає чітких рішень

червня 30 / 2020
Захист від пожеж і техногенних загроз – важливе завдання, яке вимагає чітких рішень
На розгляд депутатів обласноі? ради вноситься проєкт рішення «Про програму забезпечення пожежноі? та техногенноі? безпеки на територіі? Закарпатськоі? області на 2021-2023 роки», розробником якого є управління державноі? служби Украі?ни з надзвичаи?них ситуаціи? у Закарпатськіи? області.

У документі зазначається, що метою Програми є послідовне зниження ризику виникнення надзвичаи?них ситуаціи? техногенного та природного характеру, підвищення рівня готовності підрозділів оперативно-рятувальноі? служби цивільного захисту щодо реагування на надзвичаи?ні ситуаціі?.

Реалізація Програми здіи?снюється шляхом фінансування за рахунок коштів обласного, раи?онного та місцевого бюджетів.

Відтак, фахівці прогнозують, що впровадження програми дасть змогу: забезпечити ефективне функціонування обласноі? підсистеми державноі? системи попередження та реагування на надзвичаи?ні ситуаціі? техногенного та природного характеру для зменшення витрат на ліквідацію наслідків надзвичаи?них ситуаціи?; забезпечити належнии? рівень безпеки населення і захисту територіи?, об’єктів підвищеноі? небезпеки від загрози виникнення надзвичаи?них ситуаціи? техногенного та природного характеру; підвищити ефективність функціонування сил цивільного захисту та системи моніторингу, прогнозування і запобігання надзвичаи?них ситуацій; зменшити ризик їх виникнення та досягти гарантовании? рівень захисту населення і територіи? від і?х наслідків та ін.

Пресслужба облради
Категорія : Суспільство


Залишити Коментар