Одинокі пенсіонери, старші за 80 років, які потребують постійного стороннього догляду, мають право на щомісячну допомогу

грудня 24 / 2020

29 липня 2020 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову №663, якою внесено зміни до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд. Внесеними змінами запроваджено новий вид допомоги на догляд одиноким особам, які досягли 80-річного віку.

Ця постанова набрала чинності з дня її опублікування (31.07.2020р.) та застосовується з 1 січня 2020 року.

Пунктом 4 вищезазначеного Порядку передбачено, що до одиноких осіб, що мають право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державну соціальну допомогу на догляд, належать громадяни, що не мають працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати. Підтвердженням належності до цієї категорії є:

– інформація про відсутність працездатних родичів (незалежно від місця їх проживання), зобов’язаних за законом їх утримувати (зазначається у поданій заяві про призначення допомоги на догляд);

– інформація про склад сім’ї (зазначається в декларації про доходи та майно особи, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги).

Державна соціальна допомога на догляд встановлюється у розмір 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність і виплачується одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” або Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (з 01.01.2020 року - 655,20 грн., з 01.07.2020 року - 684,80 грн., з 01.12.2020 - 707,60 грн.).

Для призначення допомоги на догляд особи подають такі документи:

заяву за формою, встановленою Мінсоцполітики. Під час подання заяви пред’являється паспорт громадянина України, трудова книжка та довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

декларацію про доходи та майновий стан осіб для призначення соціальної допомоги, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики (у разі потреби);

копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);

копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено);

висновок ЛКК (для осіб, які потребують постійного стороннього догляду).

Інформація про склад сім’ї зазначається в декларації про доходи та майно особи, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги.

Така допомога на догляд призначається з дня звернення за допомогою. Днем звернення за призначенням допомоги на догляд вважається день прийняття заяви з усіма необхідними документами. Якщо заява про призначення допомоги на догляд з усіма необхідними документами надсилається поштою, днем звернення вважається дата на поштовому штемпелі з місця відправлення заяви.

У випадку, коли до заяви про призначення допомоги на догляд додано не всі необхідні документи, заявнику повідомляється, які документи необхідно додати. У разі подання решти документів не пізніше трьох місяців з дня відправлення повідомлення про необхідність їх подання днем звернення вважається день прийняття або відправлення заяви про призначення такої допомоги.

Отже, основним документом, який підтверджує право на призначення допомоги на догляд є висновок ЛКК про потребу особи постійного стороннього догляду.

Допомога на догляд не призначається особам з інвалідністю, яким відшкодовуються витрати на догляд відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, а також іншим особам, за здійснення догляду, за якими виплачується компенсація на догляд.

Отримання соціальної послуги „догляд вдома” в територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) не впливає на призначення зазначеного виду допомоги.

Призначення і виплата державної соціальної допомоги на догляд одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду, з 1 січня 2020 р. здійснюється за заявами осіб, які звернулися за призначенням такої допомоги до 1 листопада 2020 року.
Категорія : Різне


Залишити Коментар