Забезпечення права громадян на звернення та особистий прийом в органах прокуратури Закарпатської області

лютого 07 / 2018
Забезпечення права громадян на звернення та особистий прийом в органах прокуратури Закарпатської області


Право громадян на індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисте звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів закріплено ст.40 Конституції України. Тим самим держава гарантує громадянам України право впливати на точне, відповідно до закону, функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, гарантує обстоювання ними своїх законних прав та свобод.

Відповідно до вимог галузевого наказу робота органів прокуратури із зверненнями вважається одним із важливих напрямів діяльності, оскільки спрямовується на захист конституційних прав і свобод громадян, зміцнення законності і правопорядку, а основними критеріями оцінки цієї роботи є вжиття вичерпних заходів до задоволення обгрунтованих звернень та реального поновлення порушених прав громадян.
Упродовж 2017 року на особистому прийомі в органах прокуратури області побувало більше 2,5 тис.громадян, з них 348 прийнято особисто керівниками прокуратур. Прокурором області прийнято 210осіб, з них27 – в’язнів.
З метою удосконалення роботи на даному напрямі, керуючись вимогами ст. 22 Закону України «Про звернення громадян», керівником прокуратури видано наказ, яким затверджений порядок проведення особистого прийому громадян та розгляду звернень у прокуратурі області.
Так, у прокуратурі Закарпатської області прийом громадян, представників державних і громадських організацій, здійснюється працівниками відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів за попередньою перевіркою документів, що засвідчують особу, яка звернулась на прийом, щоденно з 09.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00.
За наявності підстав, для забезпечення кваліфікованого роз'яснення порушених громадянином питань залучаються до їх розгляду працівники відповідних структурних підрозділів прокуратури області.
Працівники відділу організовують особистий прийом прокурора області, першого заступника, заступників прокурора області, зокрема вивчають підстави для проведення особистого прийому громадян (зміст порушеного питання, наслідки розгляду попередніх звернень, прийняті рішення).
Перший заступник, заступники прокурора області здійснюють особистий прийом громадян згідно з графіком, затвердженим прокурором області. Вказані посадові особи здійснюють особистий прийом громадян у разі незгоди з рішеннями, раніше прийнятими керівниками місцевих прокуратур, а також з питань оскарження рішень та дій, прийнятих підлеглими працівниками, у т.ч. з питань тривалого неприйняття ними рішень, залишення звернень без розгляду тощо.
Особистий прийом прокурора області організовується відділом організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів заздалегідь, що обумовлено необхідністю опрацювання матеріалів перевірок за попередніми зверненнями та з метою визначення як наявності підстав для прийому, так і забезпечення його повноти та якості. Прийом громадян прокурором області здійснюється за зверненнями, якщо у їх задоволенні раніше відмовлено відповідним заступником прокурора області. На прийомі в прокурора області подається звернення, оформлене відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про звернення громадян», в якому зазначені конкретні підстави незгоди з результатами раніше прийнятих рішень. Крім того, згідно з ч. 6 ст. 16 вказаного Закону до заяви необхідно долучити копію рішення, яке заявник бажає оскаржити.
За відсутності підстав для прийому керівництвом прокуратури області працівниками відділу надаються громадянам відповідні роз’яснення щодо порядку організації особистого прийому громадян в органах прокуратури та норм чинного законодавства, яке регулює питання розгляду звернень.
Регламентом прокуратури Закарпатської області передбачено, що звернення громадян та посадових осіб щодо порушень законів, які надійшли до прокуратури області вперше і по них не приймались рішення керівниками місцевих прокуратур, надсилаються до місцевих прокуратур (відомств) для вирішення. Враховуючи це, прокуратура області рекомендує громадянам та керівникам юридичних осіб з первинними зверненнями звертатись безпосередньо до місцевих прокуратур для вирішення їх по суті.
Прокуратурою області і надалі вживатимуться заходи до покращення роботи з розгляду звернень та особистого прийому громадян, представників державних і громадських організацій у правовому полі.

Прес-служба прокуратури Закарпатської області
Категорія : Суспільство


Loading...
загрузка...Залишити Коментар