Що можна перевозити через кордон?

вересня 02 / 2017
Що можна перевозити через кордон?

Порядок переміщення через митний кордон України культурних цінностей визначений Законом України від 21 вересня 1999 року № 1068 ХІV «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» зі змінами та доповненнями (далі – Закон 1068). Перелік культурних цінностей, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, визначено у додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 436 «Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України» (далі – Постанова 436). Документом, який підтверджує дотримання встановлених обмежень щодо переміщення через митний кордон України культурних цінностей, зазначених у дод. 5 до Постанови 436, є свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей, що подається митному органу при вивезенні за межі митної території України, зокрема, таких товарів як марки поштові або гербові, знаки поштової оплати гашені, у тому числі першого дня гашення, поштові канцелярські предмети (гербовий папір) та подібні предмети, використані або невикористані, за винятком товарів товарної позиції 4907.

Повідомляють в ДФС у Закарпатській області.

Разом з тим, не потребують дозволу на вивезення (тимчасове вивезення) сувенірні вироби, предмети культурного і ужиткового призначення серійного і масового виробництва, зазначені в дод. 1 до Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через митний кордон України, затвердженої наказом Міністерства культури і мистецтва України від 22.04.2002 № 258, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.07.2002 за № 571/6859, зокрема, твори друку, видані після 1950 року, у т. ч. тиражована друкована графіка (репродукції, літографії, естампи, плакати, постери, афіші, календарі, листівки, конверти і т. п.), фотоальбоми і фотопродукція сувенірного призначення і т. п. При цьому згідно з ч.ч. 2, 3 ст. 69 МКУ, митні органи здійснюють контроль правильності класифікації товарів, поданих до митного оформлення, згідно з УКТ ЗЕД. На вимогу посадової особи митного органу декларант або уповноважена ним особа зобов’язані надати усі наявні відомості, необхідні для підтвердження заявлених ними кодів товарів, поданих до митного оформлення, а також зразки таких товарів та/або техніко-технологічну документацію на них. Також у разі потреби для участі у здійсненні митного контролю можуть залучатися спеціалісти та експерти (ч. 1 ст. 327 МКУ).

Залучення спеціалістів та експертів здійснюється керівником митного органу або його заступником за погодженням з керівником підприємства, установи, організації, де працює спеціаліст чи експерт (ч. 2 ст. 327 МКУ).
У разі необхідності за власним бажанням залучення спеціалістів та експертів може здійснювати декларант (власник товару та/або транспортного засобу). У такому разі відшкодування витрат, пов’язаних з участю спеціалістів та експертів у здійсненні митного контролю, здійснюється декларантом (власником товару та/або транспортного засобу) на підставі укладеної угоди (ч. 5 ст. 327 МКУ).
Експертом може бути особа, яка має необхідні знання для надання відповідного висновку (ч. 1 ст. 502 МКУ).

Таким чином, вивезення за межі митної території України громадянами творів друку, виданих після 1950 року, у тому числі поштових листівок та конвертів, що не належать до культурних цінностей, здійснюється без надання митним органам виданого Міністерством культури свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей. Разом з тим для прискорення виконання митних формальностей щодо товарів, які не є культурними цінностями, декларантом може бути поданий відповідний висновок експерта-мистецтвознавця.

Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України встановлені ст. 371 МКУ. Так, товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро (крім зазначених у ч. 2 ст. 371 МКУ), не підлягають письмовому декларуванню при вивезенні (пересиланні) їх громадянами за межі митної території України (ч. 1 ст. 371 МКУ). Згідно ч. 2 ст. 371 МКУ товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро та на які законом встановлено вивізне мито та/або якщо відповідно до закону державними органами видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами, підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, із сплатою у випадках, визначених законами України, вивізного мита та з поданням відповідних документів, виданих державними органами.

Товари, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро (крім зазначених у частині четвертій цієї статті), при вивезенні (пересиланні) їх громадянами за межі митної території України підлягають письмовому декларуванню з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, та зі сплатою вивізного мита у випадках, встановлених законами України (ч. 3 ст. 371 МКУ).
Категорія : СуспільствоLoading...
загрузка...