Михайло Рівіс: Співробітництво Закарпатської та Боршод-Абауй-Земпленської областей базуватиметься на взаємовигідних умовах

лютого 25 / 2016
Михайло Рівіс: Співробітництво Закарпатської та Боршод-Абауй-Земпленської областей базуватиметься на взаємовигідних умовах

Як відомо, Закарпатська область має налагоджені партнерські зв’язки з шістнадцятьма регіонами таких європейських країн як Угорщина, Словаччина, Румунія, Польща, Литовська Республіка та ін., з якими укладено відповідні угоди про співпрацю. Активним є співробітництво з краями Височина та Пардубіце Чеської Республіки, Кошицьким та Пряшівським краями Словацької Республіки.

Однак найбільш дієвою є співпраця з Угорщиною, в рамках якої реалізується низка проектів з питань модернізації систем енергозбереження, опалення освітніх, соціальних, медичних та культурних закладів. З кожним роком вона набирає обертів.

У зв’язку з цим до порядку третього денного пленарного засідання другої сесії облради пропонується проект рішення про Програму розвитку співробітництва між Закарпатською областю (Україна) та областю Боршод-Абауй-Земплен (Угорщина) на 2016 – 2017 роки , підписану в лютому 2015 року в м. Мішкольц . Та з метою оперативної координації співпраці й забезпечення виконання Програми рекомендується голові обласної ради та голові обласної державної адміністрації визначити уповноважених осіб до складу спільного з угорською стороною Консультативного комітету.

Керуючись засадами Договору між Україною та Угорською Республікою про основи добросусідства та співробітництво від 6 грудня 1991 року та на підставі Угоди про співробітництво між Закарпатською обласною радою та самоврядуванням Боршод-Абауй-Земплен медьє (область) від 28 вересня 2011 року, сторони висловили переконання в тому, що співробітництво між територіальними громадами обох областей сприятиме розвитку економічного, культурного та екологічного середовища, поглибленню дружніх стосунків і міжлюдських контактів, успішному та ефективному виконанню завдань щодо територіального розвитку і координації у сфері транскордонного співробітництва.

Сторони домовилися про здійснення у 2016-2017 роках ряду спільних заходів. Найперше ініціюють створення Консультативного Комітету, куди делегуватимують по три представника. Його першочерговим завданням є підтримка і координація транскордонної співпраці, сприяння встановленню зв’язків та співробітництва між населеними пунктами Закарпатської області та області Боршод-Абауй-Земплен. Цей Комітет робочі зустрічі проводитиме у разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал, почергово в Закарпатській і Боршод-Абауй-Земпленській областях. По можливості, заохочуватимуть обмін досвідом у суспільній та економічній сферах життєдіяльності, передачу і впровадження європейських стандартів.

З метою залучення фінансових джерел Європейського Союзу, сторони сприятимуть активізації співробітництва та участі у програмах, які спрямовані на розвиток українсько-угорського транскордонного співробітництва. Підтримуватимуть активну участь обох областей у Програмі ENI Угорщина–Словаччина–Румунія–Україна на 2014-2020 роки, інших програмах Європейського Союзу, а також Стратегії ЄС для Дунайського регіону, що сприятиме європейській інтеграції України.

Також обговорять можливість участі Закарпатської області в Європейському об’єднанні територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю «Via Carpatia», яке діє між областю Боршод-Абауй-Земплен (Угорщина) та Кошицьким самоврядним краєм (Словацька Республіка).

Домовились продовжити співпрацю органів місцевого самоврядування та обласних установ щодо виконання рішень, прийнятих Конгресом місцевих і регіональних влад Ради Європи «Сталий розвиток гірських регіонів на прикладі Карпат».

Спираючись на двадцятидвохрічний досвід співпраці у рамках Міжнародної асоціації «Карпатський Єврорегіон», зобов’язуються докласти спільних зусиль для активізації діяльності цієї організації. Також сприятимуть активізації інвестиційного співробітництва, встановленню ділових контактів та співпраці між бізнесовими структурами Закарпатської та Боршод-Абауй-Земпленської областей на взаємовигідних умовах.

А ще мають намір сприяти підвищенню ефективності використання наявного туристично-рекреаційного потенціалу обох областей, зокрема шляхом проведення спільної інформаційної промоції туристичних атракцій Закарпатської та Боршод-Абауй-Земпленської областей, двостороннього просування туристичних продуктів між обома областями; спільної участі у міжнародних туристичних виставках, ярмарках;заохочення участі представників підприємницьких структур області Боршод-Абауй-Земплен у міжнародній виставці-ярмарку «Тур’євроцентр Закарпаття».

Наголошується також на підтримці встановлення побратимських відносин між містами та іншими населеними пунктами, тісних відносин між підприємствами обох областей, сприятимуть підписанню між ними відповідних угод про співпрацю.

Буде зосереджена особливу увагу на співпрацю в галузі охорони навколишнього середовища, щодо спільного управління водним басейном р. Тиса та протипаводкового захисту, стимулювання програм реабілітації територій.

У зв’язку з цим здійснюватимуться заходи і реалізації проектів щодо продовження робіт із протипаводкового захисту у відповідності зі «Спільною українсько-угорською протипаводковою програмою розвитку басейну Верхньої Тиси» та очистки вод, а також Спільної декларації про наміри щодо «Міжнародного співробітництва територіальних органів місцевого самоврядування в басейні річки Тиса», підписаної у м. Сольнок 18 червня 2015 року.

Сторони підтримують всебічне забезпечення прав угорської національної меншини у Закарпатській області та української національної меншини в області Боршод-Абауй-Земплен, їх етнонаціональний і культурний розвиток.

Вони сприятимуть і створенню належних умов для збереження і розвитку усіх форм культурно-гуманітарного співробітництва між Закарпатською та Боршод-Абауй-Земпленською областями, поглибленню співпраці у сфері освіти, науки, медицини, культури, релігії, екології, туризму, засобів масової інформації, музейної та архівної справи, що позитивно впливатиме на розвиток міжнаціональних та міжлюдських контактів, збереженню історичної спадщини, мовних і культурних традицій української національної меншини в Угорщині та угорської – в Україні.

З цією метою підтримуватиметься співробітництво між фахівцями в галузі культури і мистецтва, митцями та закладами культури, музеями, художніми колективами та релігійними організаціями в рамках реалізації міжнародних проектів.

З метою розвитку прямих зв’язків між вищими і загальноосвітніми навчальними закладами сторони сприятимуть встановленню партнерських відносин між навчальними закладами та управліннями (відділами) освіти і науки Закарпатської області та навчальними закладами і управліннями (відділами) освіти області Боршод-Абауй-Земплен. Та у разі потреби, сприятимуть встановленню партнерських відносин між закладами охорони здоров’я, відділами охорони здоров’я обох областей з метою участі у міжнародних проектах, які становлять спільний інтерес.

Ця Програма матиме юридичну силу після її затвердження сесією Закарпатської обласної ради.

- Я переконаний, що така співпраця буде вигідною для наших добросусідських громад. Адже діючі Програми з іншими самоврядними громадами Угорщини успішно реалізовуються і дають конкретні результати, – зазначив голова облради Михайло Рівіс.

Прес-служба Закарпатської облради
Категорія : Суспільство


Loading...
загрузка...Залишити Коментар