На Закарпатті запропонували крайовим парламентарям підтримати розвиток архівної справи в області

лютого 23 / 2016
На Закарпатті запропонували крайовим парламентарям підтримати розвиток архівної справи в області

Як наголошують розробники, підготовка зазначеної Програми зумовлена необхідністю реалізації в регіоні сучасної політики і стратегії держави, спрямованих на створення належних умов зберігання, примноження та використання Національного архівного фонду України, подальшу розбудову архівної справи в області.

Для забезпечення реалізації державної політики у сфері архівної справи і діловодства у Закарпатті діє 52 архівні установи, з них 13 – державної та 39 – комунальної форм власності. Задоволення інтересів населення, пов`язаних із доступом до ретроспективної документальної інформації, посідає провідне місце в роботі держархіву. Видані архівними установами області архівні довідки та копії документів сприяють забезпеченню прав громадян, гарантують соціальний захист, дозволяють їм оформлювати пенсії, переглядати їх розмір, отримувати компенсаційні виплати, користуватися відповідними пільгами. держархівом приділяється велика увага виконанню запитів які спрямовані на забезпечення прав та законних інтересів юридичних та фізичних осіб.

Держархів ефективно, протягом багатьох років, працює над розвитком одного з пріоритетних напрямів своєї діяльності – регіонального міжнародного співробітництва. Практика міжнародної архівної співпраці на регіональному рівні сприяє ефективному обміну досвідом, зокрема з таких важливих питань, як формування баз даних, підготовка архівних довідників та наукових видань, видавнича та виставкова діяльність. Спільні проекти з іноземними колегами допомагають виявляти і поповнювати фонди держархіву та Національний архівний фонд України документами зарубіжної україніки.

Важливе місце у Програмі відведено питанням збереження документів Національного архівного фонду та створенню належної матеріально-технічної бази держархіву.

Через нестачу матеріально-технічних та фінансових ресурсів держархів області не в змозі систематично і планомірно здійснювати комплектування Національного архівного фонду, не завжди є можливість на належному рівні задовольняти зростаючий попит громадян, суспільства на інформацію, а також створити архівістам і користувачам необхідні умови для роботи з документами.

Одним із важливих напрямів у роботі архівних установ є організація видання збірників документів, матеріалів науково-практичних конференцій з архівної справи, наукових історичних досліджень.

Упродовж останніх років значно зросли використання архівної інформації та кількість дослідників, які працюють в архівах.

Держархів щороку виконує понад вісім тисяч письмових запитів юридичних та фізичних осіб.

Комплекс проблем, які існують в архівній справі, неможливо вирішити без належного фінансування. Це й зумовлює необхідність прийняття відповідної Програми розвитку архівної справи у Закарпатській області на 2016–2020 роки, яка дасть змогу створити належні умови для зберігання, примноження та використання документів Національного архівного фонду, посилити розвиток міжнародної співпраці архівних установ Закарпатської області та прикордонних регіонів Угорщини, Румунії, Чехії, Словаччини, впроваджувати у роботу архівістів області передового європейського досвіду.

- Дана Програма дасть змогу сконцентрувати зусилля місцевих органів виконавчої влади, державної архівної установи на виконанні визначених чинним законодавством завдань, забезпечити ефективне здійснення державної політики у сфері архівної справи і реалізацію стратегії її розвитку в області на 2016–2020 роки, – зазначив голова облради Михайло Рівіс, додавши: – Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів обласного бюджету, а також за рахунок коштів інших джерел згідно з чинним законодавством. Орієнтовний обсяг фінансування Програми з обласного бюджету становитиме майже 12,3 млн.грн.

Прес-служба Закарпатської облради
Категорія : Суспільство


Loading...
загрузка...Залишити Коментар