До уваги кандидатів у патрульну поліцію Закарпаття

жовтня 05 / 2015
До уваги кандидатів у патрульну поліцію Закарпаття

Подаємо законодавчу базу, яка регламентує діяльність на Закарпатті нової патрульної поліції

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію освітнього (навчального) процесу на курсах первинної професійної підготовки (спеціалізації) слухачів патрульної служби
в УМВС України в Закарпатській області1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Це Положення визначає порядок організації освітнього (навчального) процесу для працівників підрозділів патрульної служби, які навчаються на курсах первинної професійної підготовки (спеціалізації) (далі – Курсах) в УМВС України в Закарпатській області (далі – УМВС).
Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положення про вищі навчальні заклади МВС, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14 лютого 2008 року № 62, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах МВС України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14 лютого 2008 року № 69, Правил поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22 лютого 2012 року № 155, Положення з організації професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13 квітня 2012 року № 318, Положення про організацію курсів первинної професійної підготовки (спеціалізації) працівників підрозділів патрульної служби, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 16 березня 2015 року № 276.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСІВ ПЕРВИННОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ) СЛУХАЧІВ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ
Первинна професійна підготовка (спеціалізація) – це процес формування у слухачів спеціальних знань, умінь, навичок та компетентності за напрямами, що необхідні для виконання обов'язків працівників підрозділів патрульної служби.
На курсах навчаються особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, призначені на посади в підрозділах патрульної служби. Зарахування на навчання слухачів здійснюється наказом УМВС України в Закарпатській області.
Організація Курсів базується на затвердженому Першим заступником Міністра внутрішніх справ України навчально-тематичному плані первинної професійної підготовки (спеціалізації) працівників підрозділів патрульної служби (далі – Навчальний план), який містить перелік навчальних дисциплін, кількість годин, відведених на їх вивчення та підрозділи, що забезпечують проведення навчальних занять.
Навчальні заняття проводяться у складі груп, чисельністю до 30 осіб, з числа яких визначаються командири груп.

2.1 Учасники освітнього (навчального) процесу
Слухачі, науково-педагогічні (педагогічні) працівники (лектори (тренери) та інструктори), працівники УМВС (методисти груп, начальники курсів) – є безпосередніми учасниками освітнього (навчального) процесу на Курсах. Усі учасники освітнього (навчального) процесу на Курсах зобов'язані дотримуватися етики ділового спілкування.
Слухачі Курсів зобов’язані:
- виконувати вимоги чинного законодавства України, в тому числі Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України, Правил поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України № 155 від 22 лютого 2012 року.
- перебувати на Курсах відповідно до затвердженого розкладу занять увесь термін навчання;
- прибувати на навчання без запізнень;
- суворо дотримуватися заходів безпеки під час навчальних занять, поводженні зі спеціальною технікою, навчальною та вогнепальною зброєю, боєприпасами;
- дбайливо ставитися до майна навчального закладу (вразі пошкодження, втрати майна відшкодовувати відповідно до Положення Верховної Ради України від 23.06.1995 № 243-95 «Про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду заподіяну державі» та постанови КМУ від 02.11.1995 № 880 «Про затвердження військового майна, нестача або розкрадання якого відшкодовується винними особами у кратному співвідношенні до його вартості»);
- слухач постійно повинен бути охайним та мати належний зовнішній вигляд:
1) бути одягненим у відповідний одяг, що виданий на період навчання;
2) нижній елемент одягу має бути темного кольору і представлений у вигляді штанів (для дівчат допускається спідниця довжиною не вище колін);
3) взуття повинно бути закритим на плоскій підошві чорного кольору;
4) під час практичних занять з тактичної підготовки слухач повинен бути вдягнений у зручний спортивний одяг та взуття;
5) чоловіки мають бути поголені, з охайною зачіскою (волосся акуратно коротко підстрижене, що не торкається комірця сорочки);
6) у дівчат волосся має бути зібране в охайну зачіску, макіяж нейтральним, манікюр доглянутим.
Слухачам забороняється:
- мати неналежний зовнішній вигляд;
- носити біжутерію та предмети пірсингу у навчальний час (для запобігання травматизму);
- переривати навчальні заняття, входити і виходити з аудиторії під час їхнього проведення без дозволу науково-педагогічного (педагогічного) працівника (лектора (тренера);
- пропускати навчальні заняття без поважних причин;
- порушувати порядок під час проведення поточного і підсумкового контролів успішності, а саме: на квізах (тестах) та іспитах забороняється спілкуватися між собою, обмінюватися завданням (роботою), вставати з місця, розмовляти з науково-педагогічними (педагогічними) працівниками, лекторами (тренерами) або інструкторами, користуватися будь-якими друкованими або рукописними матеріалами, засобами комунікації (мобільні телефони, електронні носії інформації тощо).
У разі запізнення слухача без поважної причини на заняття начальник курсу вперше виносить усне попередження, вдруге – письмове попередження. П’ять попереджень начальника курсу дають підставу порушувати клопотання щодо заслуховування слухача у відділення інспекції з особового складу (далі – ВІОС) УМВС.
Відсутність без поважних причин на заняттях слухача три та більше рази, що було зафіксовано в журналі обліку успішності, дає підставу начальникові курсу порушувати клопотання щодо заслуховування слухача у ВІОС УМВС.
Порушення норм Положення більше двох разів (перше порушення – усне попередження, друге – письмове) дає підставу начальнику курсу порушувати клопотання щодо заслуховування слухача у ВІОС УМВС.
Слухачі під час навчання не можуть залучатися до несення служби у складі добових нарядів та охорони громадського порядку.
У разі погіршення стану здоров’я слухач може бути звільнений від занять лікарями сектору медичного забезпечення УМВС. Про погіршення стану здоров'я слухач повинен доповісти начальникові курсу або методисту групи не пізніше ніж за одну годину до початку занять. Після завершення лікування слухач зобов'язаний надати листок непрацездатності відповідної форми.
У виняткових (форсмажорних) моментах звільняти слухачів від навчальних занять має право винятково начальник УМВС України в Закарпатській області або особа, яка виконує його обов’язки.
Психологічний супровід слухачів Курсів
Під час навчального процесу на Курсах кожний слухач має право звернутися до психолога, який працює у секторі психологічного забезпечення управління кадрового забезпечення УМВС.
Начальник курсу також має право направити слухача, який порушив норми цього Положення, на консультацію(ї) до сектору психологічного забезпечення управління кадрового забезпечення УМВС.
Слухач(-і) зобов’язаний(-і) відвідати консультацію(-ї) психолога у разі, якщо відповідне рішення було прийнято начальником курсу у зв'язку з порушенням цим слухачем дисципліни, норм професійної етики, цього Положення.
Якщо психолог за результатами проведеної консультації(й) склав негативний висновок щодо певного слухача, він має право направити справу цього слухача на розгляд у відділення інспекції з особового складу (далі – ВІОС) УМВС.
Науково-педагогічні (педагогічні) працівники (лектори (тренери) та інструктори) зобов'язані:
- під час проведення занять дотримуватися тематики та інтерактивної методики викладання, що передбачені Навчальним планом та обсягом годин, виділених на їх викладання;
- під час проведення поточного і підсумкового контролів успішності слідкувати за дотриманням слухачами встановленого порядку його проведення;
- заносити інформацію про неявку і запізнення слухачів у журнали обліку навчальних занять;
- протягом п’яти робочих днів після проведення квізів (тестів) передати методисту відповідну інформацію про результати тестування;
- повідомляти слухачів про результати квізів (тестів);
- своєчасно прибувати на заняття відповідно до розкладу;
- у разі неможливості прибуття на заняття повідомити про це методиста групи, не пізніше ніж переддень до його проведення, для здійснення заміни іншим науково-педагогічним (педагогічним) працівником;
- у разі запізнення на заняття без попередження надати методистові групи пояснювальну записку, в якій зазначити причину запізнення та, у разі наявності, долучити до неї підтверджуючий документ.
Оплата праці, зокрема оплата наданих послуг та виконаних робіт, науково-педагогічних (педагогічних) працівників (лекторів (тренерів), інструкторів), здійснюється згідно із законодавством України.
Забороняється у робочий час відволікати науково-педагогічних (педагогічних) працівників (лекторів (тренерів), інструкторів) від їх безпосередніх обов'язків для участі у заходах, не пов'язаних із освітнім (навчальним) процесом, крім моментів, передбачених чинним законодавством України.

2.2 Контроль за організацією та якістю проведення навчальних занять, їх відвідування особовим складом та станом дисципліни
Контроль за організацією та якістю проведення навчальних занять, їх відвідування особами перемінного та постійного складу, станом дотримання особовим складом службової та навчальної дисципліни покладається на командира навчальної групи слухачів, начальника курсу та заступник начальника курсу.
Методист групи – особа, з числа працівників УМВС, на яку покладено обов'язки здійснення контролю за виконанням Навчального плану первинної професійної підготовки (спеціалізації) працівників підрозділів патрульної служби, дотриманням розкладу навчальних занять як слухачами, так і науково-педагогічним (педагогічними) складом (лекторами (тренерами), інструкторами), а також ведення обліку успішності перемінного складу.
Методист групи зобов'язаний:
- у разі відсутності науково-педагогічного (педагогічного) працівника, (лектора (тренера), інструктора) на заняттях негайно вжити заходів щодо його заміни іншим науково-педагогічним (педагогічним) працівником та доповісти про це керівництву курсів спеціалізації та підвищення кваліфікації (далі – КС та ПК);
- у разі запізнення без поважної причини науково-педагогічного (педагогічного) працівника (лектора (тренера), інструктора) на заняття отримати від нього письмове пояснення;
- у випадках неприбуття на заняття більше трьох разів або запізнення на заняття без поважної причини більше чотирьох разів науково-педагогічного працівника (лектора (тренера), інструктора), звертатися з клопотанням про можливість припинення подальшої співпраці з науково-педагогічним працівником (лектором (тренером), інструктором) до начальника курсу;
- контролювати відвідування слухачами навчальних занять та повідомляти про неявку або запізнення слухачів начальника курсу;
- за результатами проведення іспиту організовувати проведення перескладання іспиту протягом 3-х днів.
Контроль успішності та відвідування занять здійснюється шляхом ведення навчально-облікової документації.
Командир групи – особа, яка призначається зі складу навчальної групи слухачів курсів первинної професійної підготовки працівників підрозділів патрульної служби. Командир групи підпорядковується начальникові курсу, помічнику начальника курсу та методистові групи.
Командир групи зобов’язаний:
- здійснювати керівництво групою, забезпечувати своєчасне та ефективне виконання поставлених перед групою завдань;
- стежити за додержанням службової дисципліни, дотриманням правил носіння форменого одягу та знаків розрізнення, правил вітання, етикету та неухильним виконанням особовим складом групи розпорядку дня;
- доповідати начальникові курсу про всі події у групі, прохання підлеглих, заохочення, провини й зроблені зауваження;
- постійно знати наявність особового складу, місце його перебування та чим займається під час навчання;
- знати інструкцію про порядок ведення журналу обліку навчальних занять та вести його якісно і охайно;
- здійснювати контроль за присутністю слухачів на заняттях, негайно доповідати начальникові курсу про факти самовільної відсутності;
- перед початком заняття доповідати викладачеві про готовність групи, відсутніх та причини відсутності;
- здійснювати передбачені розпорядком дня шикування особового складу групи;
- доводити до групи накази та доручення керівництва курсу та УМВС.
Журналіст групи – особа, яка призначається зі складу навчальної групи слухачів курсів первинної професійної підготовки працівників підрозділів патрульної служби. Журналіст групи підпорядковується командиру групи, начальникові курсу, помічнику начальника курсу та методистові. Несе персональну відповідальність вразі втрати журналу обліку навчальних занять.
Журналіст групи зобов’язаний:
- своєчасно отримувати журнал обліку навчальних занять у методиста групи та повертати його після завершення занять;
- знати інструкцію про порядок ведення журналу обліку навчальних занять та вести його якісно і охайно.
Начальник та заступник начальника курсу – особи, з числа працівників УМВС, на яких покладаються обов'язки здійснення контролю за дотриманням слухачами службової та навчальної дисципліни, дотриманням виконання розкладу занять науково-педагогічними (педагогічними) працівниками (лектором (тренером), інструктором), підготовку матеріалів справ для подання до ВІОС УМВС.
Начальник курсу та заступник начальника курсу зобов'язаний:
- здійснювати контроль за організацією роботи методистів;
- виносити усне та письмове попередження слухачу, якщо останній запізнився або не з'явився на навчання без поважної причини;
- вносити керівництву УМВС, клопотання про можливість припинення подальшої співпраці з науково-педагогічним працівником (лектором (тренером), інструктором) у зв’язку з його неприбуттям без поважної причини більше трьох разів або запізненням більше чотирьох разів;
- у випадках, передбачених у цьому Положенні, передавати у ВІОС УМВС справи про порушення слухачами норм цього Положення.
Для підвищення організації освітнього (навчального) процесу начальник курсу щодня перед заняттями проводить шикування та звірку особового складу курсу за списками.
За кожним фактом неприбуття слухача на заняття без поважних причин начальник курсу негайно вживає заходів щодо з'ясування обставин відсутності особи.
Відвідування занять відмічається в журналах обліку навчальних занять командирами груп, які несуть персональну відповідають за якість їх ведення.
2.3. Відрахування слухачів
Слухач може бути відрахований:
- за власним бажанням;
- через неуспішність (невиконання Навчального плану);
- за порушення дисципліни;
- у разі набрання законної сили рішення суду щодо притягнення до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», або кримінального правопорушення;
- за станом здоров’я на підставі документів закладів охорони здоров’я;
- у разі відсутності на навчанні більше 10 днів.
Слухач, який наказом УМВС відрахований з Курсів, направляється в розпорядження УМВС України в Закарпатській області.
За вчинення дисциплінарних проступків слухачі несуть дисциплінарну відповідальність на підставах та у порядку, передбачених чинним законодавством.

3. ОСВІТНІЙ (НАВЧАЛЬНИЙ) ПРОЦЕС ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ СЛУХАЧІВ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ НА КУРСАХ ПЕРВИННОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ)

Освітній (навчальний) процес на курсах первинної професійної підготовки (спеціалізації) працівників підрозділів патрульної служби – система організаційних та навчальних заходів, спрямованих на отримання працівниками підрозділів патрульної служби професійних вмінь та навичок.
Формами організації освітнього (навчального) процесу є всі види занять, встановлені законодавством та передбачені Навчальним планом.
До форм контролю успішності слухачів патрульної служби на курсах первинної професійної підготовки (спеціалізації) (далі – слухачі) належать тестування і іспит.
Тестування – це форма контролю успішності слухачів, яка проводиться протягом вивчення певної дисципліни відповідно до навчально-тематичного плану.
Іспит – це форма контролю успішності слухачів, яка проводиться після завершення вивчення певної дисципліни відповідно до навчально-тематичного плану.
Для ведення обліку успішності використовуються відповідні журнали обліку успішності та іспитаційні відомості.
Журнал обліку успішності закріплюються за кожною групою і є документом, в якому фіксуються проведені заняття, заносяться результати оцінювання рівня знань слухачів, робляться відмітки про їх присутність на навчанні. Порядок ведення журналу визначається відповідною інструкцією.
Іспитаційна відомість є документом, в якому фіксуються результати підсумкового контролю (іспиту).
Перескладання форм контролю успішності повинно відбуватися за погодженням з керівництвом УМВС.
Відомість на іспит складається в одному примірнику окремо для кожної навчальної групи та дисципліни.
Під час проведення форм контролю успішності слухачі повинні дотримуватися правил поведінки, внутрішнього порядку УМВС, а також правил техніки безпеки. Внаслідок порушення даного пункту слухачів можуть відсторонити від складання форми контролю успішності, під час якого було вчинено порушення.
У разі виявлення порушення порядку складання тесту або іспиту слухач відсторонюється від подальшого складання цього тесту або іспиту, а його знання оцінюються у «нуль» балів. Це порушення фіксується у протоколі (додаток 1) і зберігається разом з навчальними-обліковими матеріалами групи.
3.1. Тестування
3.1.1. Якщо навчально-тематичним планом передбачено проведення під час вивчення певної дисципліни тільки тестування, оцінка слухача вираховується як середнє арифметичне число результатів усіх тестувань за цією дисципліною.
3.1.2. Максимальна кількість балів за тестування – 30, незалежно від кількості питань у ньому. Кількість балів за одне питання вираховується шляхом поділу максимальної кількості балів на кількість питань у тестах.
3.1.3. Тестування вважається зданим успішно, якщо слухач отримав від 11 до 30 балів, у інших випадках – тестування вважається зданим незадовільно.
3.1.4. Слухач, який незадовільно склав тестування з дисципліни, за результатами вивчення якої навчально-тематичним планом передбачено тільки тестування, має можливість повторно його скласти (перескласти). Якщо слухач пропустив заняття, на якому проводилося тестування, він також обов’язково повинен його перескласти. Максимально допустима кількість перескладань тестування за однією такою дисципліною у одного слухача – 3.
3.1.5. Якщо слухач пропустив тестування з дисципліни, за результатами вивчення якої навчально-тематичним планом передбачено проведення тільки тестування, через хворобу (про що подав підтверджуючий документ) або інші поважні причини, кількість перескладань не обмежується.
3.1.6. Якщо навчально-тематичним планом передбачено проведення під час вивчення певної дисципліни і тестування, і іспиту, то підсумковою оцінкою слухача вважається оцінка, отримана на іспиті.
3.1.7. Якщо слухач під час вивчення дисциплін, контроль за результатами вивчення яких передбачено у п. 3.1.6., отримає в середньому за тестування від 11 до 30 балів, він вважається допущеним до складання іспиту без обмежень.
3.1.8. Якщо слухач під час вивчення дисциплін, контроль за результатами вивчення яких передбачено у п. 3.1.6., отримає в середньому за тестування менше 11 балів, він допускається до складання іспиту, але втрачає право на його перескладання, передбачене п. 3.2.4.
3.1.9. Якщо слухач пропустив заняття, на якому проводилося тестування з дисциплін, контроль за результатами вивчення яких передбачено у п. 3.1.6, через хворобу або інші поважні причини, середній бал за тестування за такими дисциплінами обчислюється без урахування пропущеного тестування. Якщо слухач пропустив таке тестування з малозначних або поважних, але не підтверджених причин, вважається, що він отримав за нього 0 балів.

3.2. Іспит
3.2.1. Якщо навчально-тематичним планом передбачено проведення за результатами вивчення певної дисципліни тільки іспиту, то підсумковою оцінкою слухача вважається оцінка, отримана на іспиті.
3.2.2. Максимальна кількість балів за іспит становить 60 балів незалежно від кількості питань чи завдань у ньому. Якщо складання іспиту проводиться на комп’ютері, то кількість балів за одне питання вираховується шляхом поділу максимальної кількості балів на кількість питань на іспиті. Якщо складання іспиту полягає у виконанні певних вправ, то кількість балів, передбачених за правильне виконання однієї вправи, визначається лектором (тренером, інструктором).
3.2.3. Іспит вважається зданим успішно, якщо слухач отримав 30 балів і більше. У інших випадках – іспит вважається складеним незадовільно.
3.2.4. Слухач має можливість перескласти іспит з кожної дисципліни, де він передбачений, лише один раз.
3.2.5. Слухач може повторно скласти екзамен тільки з двох дисциплін, якщо його підсумкова оцінка за них менше 20 балів.
3.2.6. Слухач може повторно скласти екзамен з необмеженої кількості дисциплін, якщо його підсумкова оцінка складає від 20 до 29 балів включно.
3.2.7. Якщо слухач не з’явився на екзамен через хворобу або інші поважні причини, він може, за погодженням з керівництвом навчального закладу, в якому проводиться первинна професійна підготовка (спеціалізація) слухачів патрульної служби, його скласти в інший час. Інакше, слухач, який не з’явився на екзамен, вважається таким, що склав його на 0 балів.
3.3. Видача документа за результатами успішного закінчення навчання.
Після успішного закінчення навчання слухачі отримують свідоцтво про закінчення курсів первинної професійної підготовки (спеціалізації) встановленого зразка (додаток 2), який долучається до їхньої особової справи.
Категорія : Суспільство


Loading...
загрузка...Залишити Коментар