Оголошення про проведення додаткового конкурсного відбору інвестиційних програм

січня 15 / 2020
 Оголошення про проведення додаткового конкурсного відбору інвестиційних програм
Обласна комісія з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку оголошує конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку на 2020 рік, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у Закарпатській області (далі – Конкурс).

Метою Конкурсу є підготовка, проведення оцінки та попередній відбір інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2020 році.

У конкурсному відборі можуть брати участь підготовлені у встановленому законодавством порядку інвестиційні програми і проекти комунальної форми власності, які повинні відповідати пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку, Cтратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року, та технічним завданням на інвестиційні програми і проекти, що включені до Плану заходів із реалізації у 2018 – 2020 роках Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року (розміщені на сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України http://dfrr.minregion.gov.ua/region-base?NID=203).

Пріоритети до фінансування проектів у 2020 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку згідно з операційними завданнями:

1.1.1. Підвищення якості освіти в регіоні;

1.1.2. Оптимізація мережі та модернізація матеріально-технічної бази і умов навчання в закладах освіти, зокрема в сільській місцевості;

1.3.1. Забезпечення рівного доступу та підвищення якості медичних послуг, зокрема у сільській місцевості;

1.3.3. Розвиток регіональної інфраструктури для занять фізкультурою і спортом та оздоровлення, зокрема у сільській місцевості;

2.1.6 Підтримка будівництва нових та реконструкція діючих об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства;

2.4.1 Сприяння розвитку туризму, у т. ч. туризму історичної спадщини

2.4.2. Підтримка сільського і екологічного туризму, моніторинг ОСГ у сфері сільського туризму та бережливого використання природних туристичних ресурсів

2.4.3. Покращення супроводу і безпеки туризму

2.4.4. Сприяння розвитку туристичного маркетингу

3.1.1. Інвентаризація схем землеустрою та підтримка розробки схем використання земель, просторових і стратегічних планів розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Інвестиційні програми і проекти, які пропонуються для участі у конкурсі повинні відповідати критеріям, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196 „Деякі питання державного фонду регіонального розвитку” (зі змінами):

для інвестиційних програм і проектів, які передбачають будівництво – наявність проектно-кошторисної документації з позитивним експертним звітом, затвердженої в установленому законодавством порядку відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 (зі змінами);
для інвестиційних програм і проектів, які передбачають проведення заходів з енергозбереження – наявність енергетичного аудиту;
календарний план реалізації інвестиційних програм і проектів повинен становити від одного до трьох років;
наявність співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків;
спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Відповідно до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку:

Перелік технічних завдань на інвестиційні програми і проекти, розроблених на виконання стратегічних цілей регіональної стратегії розвитку відповідно до плану заходів з її реалізації, затвердженого в установленому законодавством порядку;
умовами спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку є фінансування інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку”;
загальна кошторисна вартість проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 5000 тис. гривень, а для інших проектів - понад 1000 тис. гривень.”;
бюджетні кошти спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку.
Перелік документів, які подаються для участі у Конкурсі, та відповідні форми затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 01 квітня 2016 року № 80 „Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року № 80”.

Перелік документів для участі у конкурсному відборі:

1. Технічне завдання на інвестиційний проект.

2. Інвестиційний проект.

3. Обгрунтування доцільності реалізації проекту (не менше 1 сторінки):

виконання робіт та джерела фінансування у попередні періоди (для перехідних об’єктів), які види робіт необхідно провести у відповідному періоді;

- короткий опис проекту (1-2 речення);

- соціальний / економічний ефект проекту;

- кількість населення, на яку поширюються послуги проекту, що реалізується.

4. Для проектів будівництва та реконструкції:

- зведений кошторисний розрахунок (копія);

- експертний звіт з обов’язковим додатком (копія);

- нормативний акт (наказ, розпорядження, рішення сесії) про затвердження проектної документації;

- довідка щодо форми власності (по об’єктах незавершеного будівництва - довідка про передачу об’єкта у комунальну власність);

- довідка про категорію складності об’єкта (надана проектною організацією у довільній формі);

5. Довідка про використання коштів по проекту та очікуваний залишок на 01 січня 2020 року.

6. Рішення про спів-фінансування (або гарантійний лист).

7. Рішення про добровільне об’єднання громад по ОТГ, а які передбачають співпрацю територіальних громад – копію угоди про співробітництво.

8. Енергетичний паспорт будівлі для проектів, які передбачать перепрофілювання будівлі або заходи з енергозбереження. У додатку до експертного звіту має бути зазначено про стан виконання рекомендацій щодо підвищення енергоефективності будівлі.

9. Фото наявного стану реалізації проекту (в тому числі місце розміщення проекту, будівництво якого заплановано) в електронному вигляді.

10. Узагальнена інформація про інвестиційні проекти району (міста, села чи селища), ОТГ.

Всі документи для участі у Конкурсі підписуються керівником Заявника подаються до Департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської облдержадміністрації за адресою: м. Ужгород, пл. Народна, 4, каб, 407, 405, 403, 401 в паперовому та електронному вигляді на електронну адресу [email protected]

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня забезпечують оформлення та виготовлення інформаційних табличок (наклейок) з логотипом державного фонду регіонального розвитку, які використовуються з метою ідентифікації інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що фінансуються із залученням бюджетних коштів, та їх розміщення на об’єктах, що фінансуються із залученням бюджетних коштів. Співфінансування з місцевих бюджетів здійснюється з урахуванням витрат, пов’язаних з оформленням, виготовленням та розміщенням інформаційних табличок (наклейок).

Крім того, електронні форми документів в обов’язковому порядку заповнюються на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства http://dfrr.minregion.gov.ua.

Прийом пропозицій для конкурсного відбору на 2020 рік триватиме – з 13 січня до 23(включно) січня 2020 року .

Додаткова інформація за тел. (0312) 616720, 612938, 630440, 613925.
Категорія : Суспільство


Залишити Коментар