Проект 2020: Схема планування гірських територій Закарпатської області (ПЛАН)

грудня 08 / 2019
Проект 2020: Схема планування гірських територій Закарпатської області (ПЛАН)
У Мінрегіоні розповіли про проект, який мають намір реалізувати на Закарпатті у 2020-му році - "Схема планування окремих частини території Закарпатської області - гірських територій".

Проект “Схема планування окремих частини території Закарпатської області – гірських територій” і відповідну прграму опубліковано на офіційному сайті Мінрегіону. Строки реалізації – 01.2020 -12.2020 року.

Метою проекту є забезпечення гірських районів оновленою містобудівною документацією, створення умов ефективного перспективного планування їх просторового розвитку, раціонального використання земельних та природних ресурсів для сталого економічного та соціального розвитку відповідних територій, приведення містобудівної діяльності у відповідність до діючого законодавства. Водночас, Проект спрямований як на органи виконавчої влади та місцевого самоврядування гірських територій краю для забезпечення життєвих потреб населення, прогнозування та планування просторового розвитку, так і на залучення інвестицій.

Завданнями проекту, як зазначається, є розроблення Схеми планування окремих частин території Закарпатської області – високогірних та гірських територій Карпат.

Проект охоплює територію гірських районів та територію окремих органів місцевого самоврядування Закарпатської області. Крім того, передбачено включити до проекту території декількох сільських рад, у складі яких відсутні гірські населені пункти, проте організація господарського комплексу, транспортната, соціальна інфраструктура та переважно долинно-річковий принцип розміщення локальних центрів розселення у гірській місцевості визначає необхідність їх включення в межі Проекту (125-ти рад, у складі яких є гірські населені пункти та 32-х рад, у складі яких відсутні такі населені пункти). Населення цих територій області складає близько 366 тисяч осіб.

Згідно з інформацією аннотації проекту наразі гірські території Закарпаття, всупереч наявному значному потенціалу, є найбільш депресивною частино області. Одним з основних факторів які не дають розвиватися цим районам – є відсутність оновленої документації районного рівня. Адже, чинні схеми планування території районів розроблені ще за існування СРСР і не відповідають вимогам сучасності. А це, у свою чергу, не дозволяє комплексно підійти до використання основних переваг Закарпаття – туристично-рекреаційного і санітарно-курортного потенціалу.

“Для збільшення спроможності цих територій на базовому та регіональному рівнях мають бути проведені значні інфраструктурні зміни, які неможливі без наявної актуальної містобудівної документації. Станом на сьогодні актуалізована містобудівна документація не відповідає вимогам соціально-економічної ситуації та законодавства і тому потребує нагального оновлення А відсутність таких документів відчутно затримує економічний та соціальний розвиток цих територій”, – йдеться у аннотації.

Як зазначається, проектом передбачено розроблення містобудівної документації регіонального рівня, яка спрямовано на вирішення комплексу питань щодо забезпечення життєвих потреб населення та розвитку цих територій, підвищення їх інвестиційної привабливості. Втім, одним з ключових чинників, які визначають необхідність розроблення такої документації є відсутність оновлених схем планування території гірських районів, що створює перешкоди для притоку інвестицій на гірські території та до гірських населених пунктів.

“Напрямки подальшого розвитку цих територій повинні ґрунтуватися на розвитку курортно-рекреаційного та санаторно-курортного потенціалу високогірних та гірських зон області, використанні особливостей вигідного прикордонного положення Великоберзнянського, Тячівського та Рахівського районів, на створення сучасної соціальної, медичної та освітньої інфраструктури, а також – на створенні якісно нової транспортної мережі на цих територіях та забезпечення їх легкодоступності. Недостатній рівень розкриття сукупного ресурсного потенціалу, що засвідчує комплексний аналіз потенціалу та рівня розвитку визначає і цільову спрямованість концепції розвитку: пріоритети розвитку туристичної та курортно-рекреаційної галузі і зв’язаних з нею окремих промислових виробництв, спрямовані на створення комплексу умов для розвитку гірських та високогірних територій та населених пунктів, а також планування належної інфраструктури для забезпечення життєвих потреб населення і створення нових робочих місць. Одним з основних проблемних питань, які слід детально опрацювати при прогнозуванні та плануванні розвитку цих територій – є складні природно-географічні умови та поширення негативних природніх процесів, таких як карсти, зсуви, селі та снігові лавини”, – сказано в аннотації.

В процесі реалізації цього проекту передбачено виготовлення топографо-геодезичної підоснови М 1:25 000 на площу шести районів повністю (Великоберезнянський, Перечинський, Свалявський, Міжгірський, Воловецький, Рахівський) та 4 (Тячівського, Хустського, Іршавського, Мукачівського) районів частково, а також розроблення містобудівної документації регіонального рівня у М 1:25 000 – 100 000, що дасть можливість з достатньою деталізацією забезпечити вказані території якісною планувальною документацією.

Передбачено розроблення графічних та текстових матеріалів містобудівної документації: на всю територію, яку охоплює Проект у маштабі М 1:100 000 звизначенням принципових рішень, а також виготовлення деталізованих креслень у маштабі М1:25 000 для частин території (території районів, груп районів та груп окремих органів місцевого самоврядування), залежно від наявного потенціалу та пріоритетних напрямків їх розвитку.

Для Західної групи (Великоберезнянський, Перечинський, частина Воловецького та Свалявського районів) а також Східної (Рахівський та частина Тячівсього району) – пріоритетними напрямками є розвиток туристичної, рекреаційної та курортної галузей у поєднанні з розвитком прикордонної інфраструктури.

Для Центральної групи (Міжгірський, частини Воловецького, Іршавського, Мукачівського, Свалявського, Хустського та Тячівського районів – розвиток рекреаційно-туристичної та санаторно – курортної галузей в ув’язці з проходженням міжнародних транспортних коридорів Крітський №5 та Європа-Азія.

Водночас, зазначено, що для всіх груп територій основними питаннями, які необхідно пропрацювати щодо розбудови інфраструктури, окрім наведених вище, є також – будівництво широтної автодороги Ужок-Ясіня, яка дасть змогу з’єднати автодороги національного значення Н-13 – Н-09, а також розвиток авіаційного (мала авіація, гелікоптери) та залізничного сполучення (відновлення функціонування мережі вузькоколійок, побудованих за часів Австро-Угорщини та Чехословаччини, зокрема – за рахунок залучення інвестицій).

“Розроблення вказаної документації також дасть змогу пропрацювати питання розбудови інфраструктури для забезпечення життєвих потреб населення – соціального, медичного обслуговування, освіти та інше з огляду на найбільш доцільне та раціоналне їх розміщення.
Також реалізація проекту надасть місцевим органам влади та самоврядування чітку картину щодо наявних ресурсів, переваг та можливостей з залучення інвестицій на регіональному та субрегіональному рівнях, розробити ряд інвестиційних проектів з чіткими пропозиціями (з огляду на ст 24 Закону України Про регулювання містобудівної діяльності), результатом чого у подальшій перспективі стане збільшення податкових надходжень у бюджети всіх рівнів та створення нових робочих місць”, – зазначено в аннотації.

Разом із цим, слід звернути увагу на те, що планується підвищити якість надання інформаційних послуг для всіх верств населення, за рахунок чого реалізація проекту матиме суттєвий вплив на формування нових суспільних відносин в регіоні. Відтак, як зазначається, розшириться і поле участі громадськості у прийнятті важливих управлінських рішень в галузі містобудування, визначенні стратегії напрямків соціального розвитку.
На реалізацію проекту не впливатимуть політичні чинники, більше того, проект не залежить від політичних втручань.

Оприлюднення та використання матеріалів передбачається здійснювати через систему містобудівного кадастру Закарпатської області.
Проект 2020: Схема планування гірських територій Закарпатської області (ПЛАН)
Проект 2020: Схема планування гірських територій Закарпатської області (ПЛАН)
Проект 2020: Схема планування гірських територій Закарпатської області (ПЛАН)
Проект 2020: Схема планування гірських територій Закарпатської області (ПЛАН)
Проект 2020: Схема планування гірських територій Закарпатської області (ПЛАН)
Категорія : Суспільство


Залишити Коментар