Закарпатська обласна рада просить парламент вирішити на законодавчому рівні питання заборони ввезення в Україну окремих видів полімерів та продажу поліетиленових пакетів

серпня 14 / 2018
Закарпатська обласна рада просить парламент вирішити на законодавчому рівні питання заборони ввезення в Україну окремих видів полімерів та продажу поліетиленових пакетів

На першому пленарному засіданні 12 сесії облради депутати жваво обговорили, внесли слушні пропозиції та схвалили рішення «Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо вирішення на законодавчому рівні питання

заборони ввезення в Україну окремих видів полімерів та продажу поліетиленових пакетів», яке скерували до Верховної Ради України.

У новій редакції документу зазначається: «Ми, депутати Закарпатської обласної ради, звертаємося щодо необхідності вирішення на законодавчому рівні питання заборони ввезення в Україну окремих видів полімерів та продажу поліетиленових пакетів в Україні».

Так, за інформацією ООН, щохвилини у світі використовується 10 млн пластикових пакетів, які розкладаються впродовж сотень років. Зважаючи на це, 44 країни світу повністю або частково заборонили використання таких пакетів.

Закарпатська область – регіон, що межує з чотирма країнами Європейського Союзу та вважається важливим транзитним транспортним коридором, а також місцем значного зосередження рекреаційних ресурсів. Останнім часом наш край суттєво потерпає від засилля накопичених твердих побутових відходів, включаючи велику кількість поліетилену. У зв’язку з відсутністю потужностей для переробки відповідного типу сміття, а також обмежених площ сміттєзвалищ на території регіону, проблема забруднення поліетиленом є надзвичайно гострою для жителів Закарпатської області.

Частиною 2 статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини 3 статті 23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим – також нормативно-правовими актами Верховної Ради і Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їх компетенції.

Статтею 92 Конституції України передбачено, що виключно законами України визначаються правовий режим власності, правові засади і гарантії підприємництва, засади цивільно-правової відповідальності, діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» або іншими нормативно-правовими актами не передбачено право органів місцевого самоврядування встановлювати заборону обігу товарів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також визначати заходи відповідальності суб’єктів підприємництва за порушення таких приписів.

У той же час, вирішення екологічної проблеми, яка зумовлена відсутністю правового механізму утилізації поліетиленових пакетів, врегулювання їх виробництва та обігу, потребує якнайшвидшого вирішення.

«Вивчаючи міжнародний досвід,- далі йдеться в документі, - можна зауважити, що в багатьох країнах спостерігається запровадження законодавчого обмеження виробництва та використання поліетиленових пакетів і упаковки, застосування посилених фіскальних механізмів (зборів та податків, які стягуються з операцій із продажу поліетиленових пакетів), що у цілому сприяє поступовому заміщенню таких пакувальних матеріалів на екологічно безпечні.

Отже, проблема, яка викладена у зверненні, є актуальною для держави і потребує відповідного врегулювання.

Звернення про заборону використання поліетиленових пакетів до Верховної Ради вже подали Київська, Чернігівська та Луцька міські ради. Сподіваємось, що зазначену ініціативу підтримає низка інших областей, оскільки проблема є спільною для всіх регіонів України.

Вважаємо за доцільне також заборонити ввезення в Україну окремих видів полімерів як вторинної сировини (коди – 3915100000, 3915200000, 391530000, 3915901100, 3915908000). Це стане стимулом для українських підприємств із переробки вторинних полімерів зосередитися на зборі та переробці відходів полімерів всередині держави, що разом із забороною продажу поліетиленових пакетів призведе до значного поліпшення екологічної ситуації в державі.

Враховуючи викладене вище, Закарпатська обласна рада звертається з проханням забезпечити якнайшвидше прийняття закону щодо регулювання правовідносин у сфері виробництва, використання, утилізації поліетиленових пакетів, а також стосовно заборони ввезення в Україну окремих видів полімерів».

Прес-служба облради
Категорія : Політика


Loading...
загрузка...