Стажування в адвоката і оподаткування: нюанси

травня 31 / 2017
Стажування в адвоката і оподаткування: нюанси
Законом України від 20 грудня 2016 року № 1791 введено поняття внеску на проходження стажування. Чи підлягає оподаткуванню дохід у вигляді коштів, сплачених стажистом на користь керівника стажування-адвоката? Яким чином відображати кошти у податковому обліку?

Правові засади організації діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні регулюються Законом України від 05 липня 2012 року № 5076»Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон № 5076), пунктом 4 статті 10 якого визначено, що порядок проходження стажування, програма та методика оцінювання стажування, розмір внеску на проходження стажування та порядок його сплати затверджуються Радою адвокатів України.

Розмір внеску на проходження стажування визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України та витрат керівника стажування, пов’язаних з таким стажуванням, і не може перевищувати трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення стажування. При цьому внесок розподіляється таким чином:

- 70 відсотків внеску сплачується стажистом безпосередньо на користь керівника стажування та використовується виключно для забезпечення проходження стажування та компенсації витрат такого керівника;

- 30 відсотків сплачується стажистом на забезпечення діяльності ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України.

Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, регулюється пунктом 178.1 статті 178 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), у якому зазначено, що особи, які мають намір здійснювати незалежну професійну діяльність індивідуально зобов’язані стати на облік у контролюючих органах за місцем свого постійного проживання як самозайняті особи та отримати довідку про взяття на облік згідно зі статтею 65 цього Кодексу.

Доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності, оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та військовим збором за ставкою 1,5 відсотків від бази оподаткування. Оподатковуваним доходом вважається чистий дохід, тобто різниця між доходом та документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.

Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат від такої діяльності, форму та порядок ведення якої затверджено наказом Міндоходів від 16.09.2013 № 484.

Отже, сума коштів у розмірі 70 відсотків внеску, який сплачується стажистом безпосередньо на користь керівника стажування – адвоката, включається до доходу такого адвоката з відображенням у графі 2 Книги обліку доходів і витрат. При цьому, суму коштів, яку фактично використано виключно для забезпечення проходження стажування та компенсації витрат такого керівника стажування - адвоката, може бути включено до витрат такого адвоката (у межах, що не перевищують 70 відсотків внеску), за умови їх документального підтвердження, та відображено у графі 8 Книги обліку доходів і витрат.

ДФС у Закарпатській області
Категорія : Економика


Loading...
загрузка...Залишити Коментар