Один раз протягом календарного року або що необхідно знати про перехід на «спрощенку»?

листопада 30 / 2016
Один раз протягом календарного року або що необхідно знати про перехід на «спрощенку»?

У Головному управлінні ДФС у Закарпатській області зазначають, що суб’єкт господарювання, який перебуває на загальній системі оподаткування може здійснити перехід на спрощену систему, подавши заяву до контролюючого органу.

У відомстві роз’яснюють, що у заяві необхідно обов’язково зазначити такі відомості:

– прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

– податкову адресу суб’єкта господарювання;

– місце провадження господарської діяльності;

– обрані суб’єктом господарювання види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010;

– обрані суб’єктом господарювання група та ставка єдиного податку або зміна групи та ставки єдиного податку;

– кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою - підприємцем у трудових відносинах;

– дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

Форма заяви про застосування спрощеної системи оподаткування затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20 грудня 2011 року № 1675.

Подати заяву необхідно не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Крім того, до заяви необхідно додати розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування. У відомстві наголошують, що дохід визначається на момент подання заяви із врахуванням запланованої суми отримання доходу, за період що залишився до кінця року після подання заяви.

Варто зазначити, що перехід на «спрощенку» суб’єкта господарювання здійснюється за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду цього переходу, платником дотримано встановлених Податковим кодексом України вимог.

ДФС у Закарпатській області
Категорія : Економика


Loading...
загрузка...