Закарпатська ОДА розробила стратегію для подальшого розвитку області

січня 17 / 2020
Закарпатська ОДА розробила стратегію для подальшого розвитку області
Зазначений документ пройшов відповідну процедуру стратегічної екологічної оцінки відповідно до урядової Методики. Відповідно до звіту стратегічної екологічної оцінки (СЕО) Стратегія 2027 загалом враховує принцип екологічної збалансованості (сталого розвитку) Закарпатської області та зорієнтована на зниження антропогенного впливу на довкілля.

У Стратегії детально і фахово, опираючись на соціально-економічний аналіз, чітко сформовані основні тенденції та проблеми розвитку Закарпатської області, демографічний потенціал і трудові ресурси краю, інфраструктура, регіональна економіка та структура бюджету, розвиток сільських і гірських територій, сільське господарство, екологічна та політична ситуація, громадянське суспільство тощо. Прописано основні тенденції та передумови економічного зростання регіону, основні чинники та сценарії його розвитку, порівняльні переваги, виклики і ризики, захищені аспекти, структуру стратегічних й оперативних цілей і завдань регіональної стратегії на визначений період, її інституційне, організаційне та фінансове забезпечення.

Виконавчий апарат облради
Категорія : Економика


Loading...
загрузка...