Розвиток виноградарства та виноробства на Закарпатті

серпня 28 / 2020
Розвиток виноградарства та виноробства на Закарпатті

Віталій Цвігун провів зустріч із виноградарями та виноробами краю з питань розвитку виноградарства та виноробства області.

Обговорено проблемні питання функціонування виноградарської сфери, заслухано пропозиціі? виноградарів щодо розвитку галузі в області.

В ході розмови, Юріи? Лесьо – директор департаменту агропромислового розвитку Закарпатська обласна державна адміністрація, наголосив на актуальніи? інформаціі? для виноробів, яка зможе допомогти в організаціі? та здіи?сненні і?х діяльності, а саме:

1. Щодо визначення основних критеріїв державноі? програми по фінансовіи? підтримці заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів продовжено, та внесено зміни у 2020 році до Постанови КМУ від 29 квітня 2015 року №300 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансовоі? підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», де передбачено, що компенсація відсотковоі? ставки за залученими кредитами на конкурсніи? основі надається суб’єктам господарювання агропромислового комплексу - юридичним особам незалежно від організаціи?но-правовоі? форми та форми власності.

2. Доведено до відома суб’єктів, що проводять діяльність у галузях садівництва, виноградарства та хмелярства, про наявність діючоі? програми поточного року. Постановою КМУ від 15 липня 2005 року № 587 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства. Бюджетні кошти надаються суб’єктам господарювання на безповоротніи? основі шляхом часткового відшкодування вартості (без урахування податку на додану вартість), побудованих і реконструи?ованих та прии?нятих у період з 1 січня по 30 вересня 2020 року в експлуатацію об’єктів із зберігання та переробки плодово-ягідноі? продукціі?, винограду та хмелю, а також придбаних суб’єктами господарювання у цеи? самии? період основних засобів і товарів, виконаних робіт та отриманих послуг. Наголошено, що механізм і напрями підтримки зазначеного Порядку з контактами відповідальних виконавців доведено до раи?держадміністраціи?, ОТГ, а також розміщено на саи?ті облдержадміністраціі? у розділі «рослинництво».

3. Перераховано можливі форми здіи?снення підприємницькоі? діяльності, що дасть змогу створювати фермерські господарства та сімеи?ні фермерські господарства без статусу юридичноі? особи. Зазначено, що правові, економічні і соціальні засади створення та діяльності фермерських господарств визначені ЗУ "Про фермерське господарство".

4. Також наведено можливі варіанти отримання земельних ділянок для здіи?снення діяльності сімеи?ним фермерським господарством без статусу юридичноі? особи, а також діючии? компенсаторнии? механізм відповідно до статті 13-1 «Додаткова фінансова підтримка сімеи?них фермерських господарств» Закону Украі?ни «Про державну підтримку сільського господарства Украі?ни» сімеи?ним фермерським господарствам, які зареєстровані платниками єдиного податку четвертоі? групи згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу Украі?ни, а саме надання додатковоі? фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімеи?ного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Заслухавши представників організаціи? та суб’єктів господарювання, що заи?маються вирощуванням винограду і виробництва вина спільно вирішено:

- суб’єктам господарювання надати до Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністраціі? перелік проблемних питань при здіи?сненні діяльності пов’язаноі? з виробництвом вина та вирощуванням винограду;

- Департаменту агропромислового розвитку 30.08.2020 о 13.00 провести додаткову робочу зустріч із представниками Асоціаціі? виноробів та виноградарів Закарпаття щодо підготовки та обговорення змін до діючого законодавства Украі?ни в частині здіи?снення діяльності пов’язаноі? з виробництвом вина та вирощуванням винограду.
Категорія : Різне


Залишити Коментар