Пріоритетні завдання та фінансування для розвитку культури і мистецтва Закарпаття на 2018 рік

грудня 18 / 2017
Пріоритетні завдання та фінансування для розвитку культури і мистецтва Закарпаття на 2018 рік
На фінансування головного розпорядника коштів – управління культури облдержадміністрації в проекті обласного бюджету на 2018 рік передбачено видатки в сумі 147 473,9 тис.грн., з них по загальному фонду – 135 822,8 тис.грн. та по спеціальному – 11 651,1 тис.грн., у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 7 583,3 тис.грн. та за рахунок коштів, що передаються із загального фонду обласного бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), для проведення капітальних видатків – 4 067,8 тис. гривень.

На галузь освіти для фінансування вищих навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації передбачено 49 880,9 тис.грн., з них по загальному фонду – 46 137,3 тис.грн. та по спеціальному – 3 743,6 тис.грн., в т.ч. видатки, що передаються із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку) – 967,8 тис.грн. та власні надходження бюджетних установ у сумі 2 775,8 тис.гривень.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам вищих навчальних закладів заплановано в сумі 40 280,2 тис. грн., що становить 87,3 відсотка видатків загального фонду на утримання вищих закладів освіти І та ІІ рівнів акредитації.

На галузь культури і мистецтва у проекті обласного бюджету на 2018 рік для фінансування обласних установ та виконання місцевих програм у галузі культури передбачено обсяг видатків у сумі 97 593,0 тис.грн., з них по загальному фонду – 89 685,5 тис.грн. та по спеціальному фонду – 7 907,5 тис. грн., в т.ч. видатки, що передаються із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку) – 3 100,0 тис.грн. та власні надходження бюджетних установ у сумі 4 807,5 тис. гривень.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам обласних бюджетних установ культури заплановано в сумі 29 494,4 тис.грн., що становить 32,9 відсотка видатків загального фонду на галузь культури і мистецтва.

Для фінансової підтримки театрів та концертних організацій в обласному бюджеті на 2018 рік передбачено видатки в сумі 48 723,6 тис. грн., що становить 54,3 відсотків видатків загального фонду, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями передбачається спрямувати 45 234,8 тис. гривень.

На фінансування у 2018 році Програми розвитку культури і мистецтва в області на 2016-2020 роки по загальному фонду передбачено кошти у сумі
3 600,0 тис.грн. для реалізації плану масових заходів (фестивалі, конкурси, концерти, свята, пленери, ювілеї, вечори) та по спеціальному фонду – 400,0 тис.грн. для придбання сценічних костюмів, музичних інструментів та поповнення бібліотечних фондів бібліотек області.

На виконання заходів “Комплексної програми збереження і використання пам’яток культурної спадщини Закарпатської області на 2016-2020 роки” передбачено видатки у сумі 2 400,0 тис.грн. по спеціальному фонду для проведення робіт з капітального ремонту пам’яток сакральної архітектури області.

Пріоритетні завдання, які необхідно здійснити для розвитку культури і мистецтва: забезпечення функціонування обласних бібліотек та музеїв (в т.ч. поповнення фондів); підтримка театрально-видовищних закладів та концертних організацій; надання допомоги творчим спілкам та аматорським колективам, а також забезпечення їх участі у культурно-мистецьких акціях; популяризація народної творчості, традицій, звичаїв та проведення культурно-мистецьких заходів; збереження та популяризація пам’яток культурної спадщини області.

Прес-служба Закарпатської облради
Категорія : Культура


Loading...
загрузка...Залишити Коментар